Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Cross Roz Apr 2
For you, my love
be down in my knees
and long for your touch
and long for your kiss

But then, my love
your eyes won't lie
I am not the only guy
to hear your screams die

My love, who is he,
the one you fantasize
will he be more than me
and have done the same sacrifice?
Not in love nor broken. I cam't get out off this shell.
Cross Roz Oct 2019
You
Why does the water salty
While you are bitter
Yet those lips are tasty
a facade I want to remember.
Cross Roz Sep 2019
Nagseselos ako pag may ibang sayo'y nakalapit,
Habang kayo'y magkausap, 'di ko maiwasang mapatitig,
Sa pasimpleng hawak niya, at tinging malagkit,
Kamao'y napapayukom, paano kaniya nalalapitan? —nakagagalit.
para sa crush ko. Paano kita malalapitan?
Cross Roz Sep 2019
Mag-iiwan ng bakas ang apoy sa aking palad,
Manunuot ito sa balat hanggang tumatak,
Mahapdi ang pagdampi ngunit 'di ako bibitaw,
Maging gaano man ito kasakit.
Visit my wattpad acc. @WriteistXVII at tunghayan ang novelang aking sinimulan.
Cross Roz Sep 2019
Ikaw ang karamay,
Ang aking kaagapay.

Sayong mga yapos at hawak,
Di maikubli ang galak.

Ngunit hanggang saan nga ba aabot,
ang pilit nating sinusugod.

Paglalakbay nating walang direksyon,
Malayo pa ba o nakarating na sa destinasyon.
Ikaw ang kaligayahan niya, bagamat patago at pabiro.
Cross Roz Sep 2019
Sun does not set in the east
Yet it always a dead end when we are near.

The pouring rain in dawn— we ease,
With my arms wrapped to your body securely.

Waves are against in every step with take,
but I have nothing to lose when I'm with you; we'll not retreat.
Sayo lang ako lalakas.

— The End —