Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sep 2019
Mag-iiwan ng bakas ang apoy sa aking palad,
Manunuot ito sa balat hanggang tumatak,
Mahapdi ang pagdampi ngunit 'di ako bibitaw,
Maging gaano man ito kasakit.
Visit my wattpad acc. @WriteistXVII at tunghayan ang novelang aking sinimulan.
Written by
Cross Roz
  480
 
Please log in to view and add comments on poems