Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
 Dec 2017 Adasyev
Emma Faith
suddenly the branch snaps and you
fall
fall
fall
but the ground never hits
it never hits
the vast nothingness envelops you
but who are you to complain
you know nothing about the dark
right?
you open your eyes
grass beneath your feet
it was a dream
all a dream
darkness only exists within
those who no longer live
and yet
yet
here you are
a dead man walking
the void lives on
you are one now
goodnight old friend
please stay by the door
i hope we never meet again
i wrote this a couple months back when i was in a pretty bad place... dont undermine the feelings of others, you have no clue what demons dance in their head.
 Sep 2017 Adasyev
Emma Faith
hazy
 Sep 2017 Adasyev
Emma Faith
you can almost smell
the rose colored clouds
almost hear the whispers
of sullen storms
slowly changing the sky
from champagne to silver,
feeble strands of gold
slicing through
the dark heavens
a crack! of thunder
breaking through the
loudening voices
and the sky falls silent.
blue blue blue
the whispers reside
dark silhouettes
of the unknown
take their places
until the break of dawn
black pink golden blue evening skies. all is as it should be.
 Jul 2017 Adasyev
Emma Faith
you'd think i'd know better
than to stumble under his gaze
but my feet don't listen
my heart is so
so impatient
my fingers crave the touch
of his soft brown curls

you'd think i'd know better
than to stare when he walks past
my mother taught me better
but she didn't teach me
how to tame the curiosity
of my hungry mind

you'd think i'd know better
than to fall for the boy
who doesn't stumble
who doesn't stare
who knows better
than to fall for someone like me
wow i hate crushes aka what my mind thinks about on 11 hour flights...
 Mar 2017 Adasyev
TinyATuin
Seaside
 Mar 2017 Adasyev
TinyATuin
If eyes are windows to the soul
-then my soul is always blue
and my heart as black as coal
fevered flames that i once knew
fading away into the tide
of you
*and you
and you
Ať už jsem, kdo jsem, co já vím,

Víš, že nikomu na světě
                 nepřála bych být tak sám
Přesto všichni jsme sami
                 a jsme tady spolu

A housle hrají nám
                 do rytmu kroků
A doprovázeny
                 vlastním bitím srdce

Zanikají tóny ve vlastní hloubce.
Ano, ty poslední tóny,
vždycky ty nejvíce vzad,
to ty si s náma pohrávají,
pro ně jsme lehký jak peříčka..

.. A na vše pozdě je,
přestože sotva padla tma.
Alespoň teď vím,
že už nic horšího, než pravda není.
Mé oči jsou odekryté
a horšího víc nespatří
(ruce se mi ještě třesou)
a všechno se opakuje
v kruzích přibližuje se a předtím vzdálí,
a všechno se opakuje
čím dál zajdeš,
tím míň.
Next page