Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
The shallow kisses onto my hair
Damp or dry, you never care
The hugs you randomly give
At night, I would relive
The small talks we make
Once it starts, there never is a break
Your laugh even at the lamest jokes I tell
Your reaction after realizing you fell
For yet another silly game
Amusing, how it always end up the same
The cringe, most of the time, we get
As you start your pick up line, that's outdatedĀ 
This list could go on at least a dozen more line
All of what I'd miss aside from you and this bliss combine
Once you finally break away, see through everything well
Escape from as what you call it, sometimes, A spell.
He is the short haircut
I have always loved
that never suit my face
yet would still get
every single time anyway
hoping one day,
it miraculously would.
Minsan sumasagi ka parin sa isipan
Habang kaupo sa sasakyan
Nasa tabi ng mga bintana
At nakikinig ng malulungkot na kanta

Minsan sumasagi ka parin sa isipan
Kapag naglalakad sa kung saan
Kapag hatid na ilaw ng buwan kay liwanag
At ang ngalay na mga binti ay di batid

Minsan sumasagi ka parin sa isipan
Tuwing nakatingin sa kalawakan
Nagtatanong kung damdaming isiniwalat
At mga salitang binitawan ay puro nga ba at tapat
you said my sadness
was what drawn you
yet was also the one
what chased you away.
Hanggang dito na lang ako
Kung tatawid pa'y malulunod ng todo
Sa pagkalunod, di makakaahon panigurado
Batid namang iba gusto

Hanggang tingin na lamang sa malayo
Kung lalapit pa'y, tiyak di makukuntento
Magiging makasarili hanggang dulo
Ipilit at masasaktan ng husto
Maging isang bula
Maglaho ng bigla
Kasabay ng luha
Sa pisngi mawala
At ang mga bahala
Na madalas alala
Sa puso'y bara
Kailan ba titila?
Ang ulan ng pagkaulila
Sa kaligayahan' tila
Tagpo ay sa tala
Sakali mang lilisan
Gawin ng isahan
Wag mag-alinlangan
Saksakin ng biglaan
Dahil ang minsan'
Pagpatay mo ng di dahan
Ay awang malalaan
Sa pusong iiwanan

— The End —