Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
ang   mga   hindi   kami   mata   tunay   aming   iyong   buong   will   nila   diyos   man   pati   kahulugan   death   walang   gaya   namin   pagkilala   naging   sumasaksi   nananahan   life   kasaysayan   meaningful   tahanan   masaganang   dahil   isang   king   bawat   naglilingkod   diwang   buhay   bang   kundi   lamang   propeta   higit   kaharian   smile   mahihigilap   sumaksi   naming   ikinintal   unconditional   music   ngunit   lumapit   mahina   sumakay   binasag   ginigising   hinayaang   buhat   saved   wari   forever   lalong   dweeling   kumikilos   iniwika   pakikibaka   authority   huwaran   inaangkin   win   pinaghaharian   kaming   hinayaan   kasaganaan   aral   ipalalaganap   panloob   maarok   theological   lalo   bata   layon   hayagang   ganitong   father   ego   katauhan   tradisyong   lang   wala   saysay   taon   ipinadama   kulay   bibig   binuksan   kalagitnaan   witnessing   continuing   kristong   engraved   nakikiisa   dilim   inimulat   kasaganaang   inaakalang   isasabog   kapangyarihan   temporal   husband   tuwa   dangal   hirap   bangka   nakakapagpabago   bukas   boldly   buto   offered   inaasahang   nagulantang   sampung   inosente   sinumang   dito   aking   pamilyang   cheated   generously   gutom   pagkakakilanlan   paghahari   mas   iyo   niya   macho   dugo   love   ipinahamon   pagpupugay   kinalampag   vessel   bukal   stories   pagsubok   liwanag   kahalagahan   nagtuturo   lumundag   sinabing   pride   binulabog   pandama   yakap   tayong   afraid   patuloy   isa   remain   labindalwang   pagtanggap   magkaagapay   karapatan   iba   fear   sangnilikha   hinubog   pero   lola   inaasahan   legacy   akong   dekada   lose   ignored   power   kailan   dunong   purposeful   kaibuturan   goodbye   maraming   puso   halimbawa   union   serving   batang   pinatayo   tanging   meaning   kaayusan   itinaas   faced   tenga   kaalamang   naghahari   karanasang   kapakumbabaan   kings   padadaluyin   seminary   pagtuklas   tapang   pamamagitan   itinuro   boses   voice   sinusundan   hanggang   nang   kagitnaan   binusog   pang   karamay   matatagpuan   mababang   maliit   mapapabilang   pagkakataon   konkretong   bibigyang   upang   kind   taong   abundantly   fight   laman   pagkamulat   amin   joseph   pakiramdam   inilubog   tumulad   tatamuhin   para   nagpapaalipin   katayuan   fulfilling