Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Kaede Feb 26
Awm
Unom ka itom nga tuldok,
Nipilit sa lain laing parte sa akong lawas.
Dala ni ini atung mga kalipay,
Og mga kaguol para ingnung patas.

Ikaw ang itom nga tuldok,
Nga nagunitan sa akong kamot.
Usahay mubuhi kay nabatyag
Nimo akong dala nga kaalimoot.

Ikaw ang itom nga tuldok,
Nga uban permi sa akong kumagko.
Nagpamatood nga bisan asa ko maabot,
Ikaw ra gyud ako kuyug.

Ikaw ang itom nga tuldok,
Nga anaa dapit sa akong ilong.
Agi anan sa akong mga luha,
Ug magkaboang atung relasyon.

Ikaw ang itom nga tuldok,
Nga nagdumili mu biya.
Apan plinastik manang imoha,
Di ka kahibaw ug kanus-a ka mupahawa.

Ikaw ang itom nga tuldok,
Naglaroy laroy sa akong utok.
Manaog ka usahay sa liog,
Para ako matuok.

Ikaw ra gyud unta ang itom nga tuldok,
Nga grabeg pilit sa akong dughan.
Apan karon, gamay nalang nga tulod,
Para ikaw akong buhian.
This is my winning piece in Poetry Writing (Cebuano) during the 2nd Central Visayas Press Competition. This piece was the only piece choosen by the judge to win as champion in this category. Inspired by the person who always make my heart happy and flutter, Jobola.
WizardsPen Oct 2018
Makaibog kaayo sila
Nanuroy kauban ang
pamilya Apan ako ania
nag-inusara
Puro tula nalang ang
nahunahuna.
I know some of you didn't understand that. Well that's my native dialect... Bisaya. One of the languages of the Philippines specifically in Visayas and some parts of Mindanao. Here's what I mean my dear, "I was just being jealous of others. Because others go out and hangouts with their family but me? Always feel lonely and all I think was to come up with a poem." So Lol.
Khar Yang Sep 2015
ako wa kahibaw unsa'y pulos ko aning kalibutan
nag hinuktok ug nag tungkaro nalang niining hagdanan
kay mahadlok mutikang ug bisan usa ka ang-ang
unsaon ko man pagkab-ot sa kalampusan
kung ako nagpabili'ng hadlok sa kapakyasan?

— The End —