Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
reyftamayo Jul 2020
Everytime I hear the melodies
I feel like hearing my infantile
cries in harmony,
piercing my eardrums with a
filigree-tipped spear up to
the base of my floating brain.
It brings back that long ago
when I first started my perpetual
wedlock with it.
filled with dormant dossier
of nostalgia and tenacious enigma,
that has changed my life into oblivion.
all is gone but the echo of
ripples tingling in my mind.
like the swinging of strings,
I want to hold it again,
but this time, forever close to me.
This enchanted piece of wood,
formed in amorously curvaceous proportion,
was made as if to constantly
remind me of the beautiful
creature called woman.
ever changing, ever frustrating,
yet always generous to give
fair chances to those who persist to
seek the price of its elusive charm.
It never failed to make my
veins and arteries vibrate in ecstacy,
drawning my reason to delirium
only to be awakened
by the drops of my saliva.
Kurtlopez May 2019
Sa aking pag-iisa
ikaw lagi ang kasama
sa himig mo’y nadarama
pagkawala ng problema,
inawitan mo ako upang sumaya,
sa malungkot na mundo
ako ay di na nagdusa,
panahon ay lumipas
gabay mo’y di nawala
sinasalo mo maging
ang aking mga luha.
Kung ako ay tatanungin
Gaano ka ba kahalaga?
Kunin ka man sakin
Hahanap hanapin parin…
Talagang nag-iisa
Galing mo sa pakikisama,
Salamat sa iyo,
Mahal kong gitara.
Paano ka magpahalaga ng isang bagay at paano mo masasabing may karamay ka, salamat at merong gitarang sa akin handang dumamay.
Sa aking pag-iisa
ikaw lagi ang kasama
sa himig mo’y nadarama
pagkawala ng problema,
inawitan mo ako upang sumaya,
sa malungkot na mundo
ako ay di na nagdusa,
panahon ay lumipas
gabay mo’y di nawala
sinasalo mo maging
ang aking mga luha.
Kung ako ay tatanungin
Gaano ka ba kahalaga?
Kunin ka man sakin
Hahanap hanapin parin…
Talagang nag-iisa
Galing mo sa pakikisama,
Salamat sa iyo,
Mahal kong gitara.

©2008 John Vincent Obiena. All rights reserved.
Paano ka magpahalaga ng isang bagay at paano mo masasabing may karamay ka, salamat at merong gitarang sa akin handang dumamay.
Jor Jan 2015
Sa araw na’to haharanahin kita
Kahit ‘di ako marunong kumanta.
At ako’y madalas laitin ng iba.
Ayos lang sa akin, basta ikaw ang kasama.

Makita lang kita tumawa
Buo na ang aking umaga.
Magkakantahan tayo
Kahit pareho tayong sintunado.

Ang mahalaga ay sumaya tayo
Kahit na madalas, sablay sa tono.
Magtatawanan at maghahagikgikan
'Yan ang ating kaligayahan.

Sa paglubog ng araw, parehong naluha.
Dahil tapos na naman ang araw
At ako naman sayo’y mangugulila.
Ika’y lilisan na, Magtutungo sa Amerika.

Nagyakapan ng mahigpit,
At binigay ko ang aking gitara.
Dahil ito lang ang magpapa-alala
Sa ating masasayang alaala.

— The End —