Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
cherry blossom Jan 2019
I didn't want to be like her. I don't want to. I dont want to lose control. I don't want it to consume the life out of  me, if i still have one that's still decent enough to be ruined. And now that's all I'm thinking. But thinking further into it, i knew we werent the same. She was lost in the midst of a peace and empty ocean. She couldnt see any land. The kind of peace where silence was her loudest enemy and thats what drove her to the edge. Me, im in a river. Holding a row without a boat. I had the fine illusion that i could take control. And even when i knew, i went with the flow like a fool, trying, i wish i could say mindlessly, trying to get away from the water. There was a destination but it was not mine. It was a preset of how everything should be but its all a blur. It's assurance but a nightmare everytime i close my eyes. It never silenced my mind.
12/28/18
cherry blossom Dec 2018
Sometimes both keeping my eyes closed and opening them up are terrifying
The mirror has a habit of reminding me the pieces of myself that ive lost and kept on losing. What i have left is not much.
cherry blossom Dec 2018
I didn't want to go home unannouced
I didn't want to bother anyone in my resting place
I just want to speed up the pace
Fast forward to the void with the sound
Of nothing at all
With nothing at all
12/07/18
cherry blossom Nov 2018
Bakit balewala na sa akin ang pagkalunod?
Bakit sa tuwing nahihila pababa ng angkla'y nagpipigil na lang ng hininga?
Bakit tuwing nahuhulog ay hindi na sumusubok lumaban
At sa tuwing may kamay na kukuha pabalik ay pilit iniiwasan


Isang araw ay nagising
Nang 'di namamalayan ang mga luhang umaagos sa mga mata
Ganito pala sumagot ang sariling katawan
Na paulit ulit nagsasabing hindi na sapat ang paglimot
At di na rin sapat ang pagsisinungaling at pagpapaniwala sa sarili
Na ayos ka na
Dahil hindi pa naman talaga
At akala mo lang noon na handa ka nang bumagon ulit at magsimula

Kaya bumalik na sa himbing ng pagtulog hanggang sa makalimot muli
11/3/18
cherry blossom Oct 2018
Sinagot ako ng iling
Isang malaki at klarong paggalaw ng ulo pagilid
Hindi muna naisip magtanong kung bakit
O maisip man lang na inapakan niya ang hiling ng isang anak
na mabigyan ng pagtanggap

Itong pagtanggap, na sa kanya lang hinihingi
(Dapat ay) sapat na ang pagtanggap sa sarili **** balat
9/14/18
cherry blossom Sep 2018
Baka sakali lang naman na alam ko ang tinutukoy mo
Nag-iba bigla ang sinasabi ng mga mata mo
Noong sinabi **** 'alam mo na yon'
Pasensya dahil hindi ko kayang kumonekta ng ganon kabilis
Natatakot pa akong magtanggal ng damit
Natatakot pa akong ipakita ang tunay na ako
Patawarin mo ang kahangalan ko

Siguro hanggang paghaplos
Hanggang pagkapit mo sa mga braso ko
At ang manaka-nakang paghawak mo sa mga pulso at kamay ko
Paghawak mo sa ulo ko at sabay ang paghaplos sa buhok ko,
At ang pagkawala ng mga 'to
Dahil madalas na ang pag-iwas mo sa mga mata ko.

Pero saglit,
May tradisyon pa tayong gaganapin
Magkasamang haharapin ang sakit
Saglit
Sana maabutan pa natin ang buwan na mahahaluan ng mga ngiti
At pagsambit
ng mga lihim
Sana interesado ka pa dahil ganon kabilis
nagbago ang isip
Walang wala sa bilis ng paglakad mo sa susunod na destinsyon
Bakit ganon kabilis?
Kaya saglit,
Ngayon lang ako magpapahintay kaya sana 'wag ka munang mainip.
Hangal, oo hangal
9/9/18
Ang sabog pero hahaha
Next page