Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Oct 2018
Sinagot ako ng iling
Isang malaki at klarong paggalaw ng ulo pagilid
Hindi muna naisip magtanong kung bakit
O maisip man lang na inapakan niya ang hiling ng isang anak
na mabigyan ng pagtanggap

Itong pagtanggap, na sa kanya lang hinihingi
(Dapat ay) sapat na ang pagtanggap sa sarili **** balat
9/14/18
cherry blossom
Written by
cherry blossom  19/Philippines
(19/Philippines)   
3.4k
 
Please log in to view and add comments on poems