Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
 Dec 2019 Aries
ryn
Absolve
 Dec 2019 Aries
ryn
Might I fathom
the spaces between the seconds.

Might I plot
each mark on the map.

Might I track
the footsteps that I've left behind.

Might I absolve
the mind ensnared in a trap.
 Mar 2016 Aries
Kj
Quick Decision
 Mar 2016 Aries
Kj
For 18 years,
I had hair down to my hips.
Blonde and curly-
My trademark.
I left you
And with a quick decision,
My hair fell to the floor at your feet-
I'd hoped that if I didn't look
Like the girl who broke your heart,
I wouldn't feel like her either.
i only miss the hair.
 Feb 2016 Aries
Brent
bubble gum
 Feb 2016 Aries
Brent
hindi ako bubble gum
na iyong hahanapin
kapag ika'y nababagot sa kahihintay
na matapos ang iyong klase.

hindi ako bubble gum
na iyong pampalipas-gutom
sa kumakalam **** tiyan
na naghahangad na makatikim
ng pagkaing bubuhay sa iyong kalam'nan.

hindi ako bubble gum
na kaya **** paikut-ikutin
gamit ang iyong dilang mapanlinlang
na nagsasabing ako'y iyong minahal.

hindi ako bubble gum
na iyong iluluwa
matapos **** simutin ang lasang
iyong ninanais na makamtan.

at higit sa lahat,
hindi ako bubble gum
na iyong hahanapin
kapag ika'y naghahanap ng panandaliang tamis
sa mapait nating mundo.
first filipino poem i'll be posting here. trying myself if this works out as spoken word but it's kinda too short.
Ipapaagos ko
na lang
sa ulan
lahat ng
sakit na
nararamdaman.

Ipapalad ko
na lang
sa hangin
lahat ng
hiling na
hindi dininggin.

Dahil ikaw
ang bagyo
na biglang
dumating
at biglang
aalis
sa buhay ko.
 Dec 2015 Aries
Dead lover
Poet -
 Dec 2015 Aries
Dead lover
I am not a poet,
But a poem,
Just trying to complete myself.
Or maybe,
-I am Completing myself..
 Dec 2015 Aries
arr guevara
.Kung makahagilap man

ng salitang walang isinasaad

ito'y iyong natagpuang

hubad ng kalamnan

ang Salita ay yaring kagamitan

para bagang lalagyanan--

sa labas ng kanilang mga hugis

ay balong tinuyo ng panahon..
© Frederick Kesner. All Rights Reserved.
Poem written in Filipino based on Tagalog, not Spanish.
 Nov 2015 Aries
Dead lover
My lust
 Nov 2015 Aries
Dead lover
My lust, my thirst,
Day by day happen to increase,
But the truth is it darling,
That my life till date has been cease (d)
 Nov 2015 Aries
Kj
dating a poet
 Nov 2015 Aries
Kj
dating a poet is fun,
and you'll learn things about yourself,
that you never knew.
but when you leave her,
you'll be the one who's broken.

you see,
she'll break you down
into bits and pieces-

she'll carve rhymes
into your rib cage
and
she'll make your kisses
into pentameters.

your voice becomes her rhythm,
and each color in your eye
forms a stanza.

you become pieced together
and poorly stitched,
because she's taken out
the very best parts of you
and the very worst.

she's taken you,
and cut out her favorite parts,
and she'll promise to put you back together,
but the funny thing is,
she never learned to sew.

— The End —