Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Feb 19 · 74
Ode to Isolation
EzraZebra Feb 19
Mired in hypothetical
ethical quandaries
Vexed by anticipation and
expectations of attention
given without question

Come, then, isolation:
take me into your embrace
Swallow me up and cover me
within your lukewarm folds
And leave me safe and alone
free from consideration
In a landscape bare and
unchanging
2020-02-19
Aug 2019 · 274
gewapende onschuld
Aug 2019 · 127
Untitled
EzraZebra Aug 2019
They that bathe in
brightest light
Cast the darkest shadow
31/10/2010
Aug 2019 · 107
Ongetiteld
EzraZebra Aug 2019
De roep om loutering
mondt uit in een schreeuw
en ontsnapt als een zucht

Botst tegen lege blikken
uit een ver verleden
gedroomd door gapende reuzen
02/11/2017
Aug 2019 · 138
Untitled
EzraZebra Aug 2019
My mind
is pregnant
with alien thought
An unending duality
A dormant dialogue

Mutually multi-facetted
layers of truth and
untruth, shifting
sands and false
dichotomies
08/01/2014
Aug 2019 · 185
Ongetiteld
EzraZebra Aug 2019
Ge moet maar is proberen
om door een glazen wand
uw hand uit te steken
Of om uw oren te spitsen
en door een betonmolen te horen
waarover de mensen staan kletsen

Als ge wa zit rond te zweven
zonder te leven, in een zeepbel
zonder naald, zonder een stem
dan is er geen mens die erom zal geven
als ge zonder het te merken
heel voorzichtig en langzaamaan
doorzichtig wordt.

De zwaarte enkel te verlichten
door de leegte te inhaleren
in steeds grotere dosis
en steeds gretiger teugen
tot ge begint te geloven
dat het zo wel beter is

En al zout ge beloven
Uzelf te verplichten
uw ogen te openen
Ge zout het vergeten
en zonder het te weten
uw leven voorbij zien flitsen
23/3/2016
Aug 2019 · 93
Untitled
EzraZebra Aug 2019
Navel gazing nostalgia trips
Eye glazing melancholy fits
Safe havens full of bile and ****
Illuminating rays through a curtain slit
24/2/2014
Aug 2019 · 114
Untitled
EzraZebra Aug 2019
the more we looked
the less we saw
of a dreamt up land
where angels sigh
20/01/2014
Aug 2019 · 78
Toe
EzraZebra Aug 2019
Toe
Loodzware gewapende poorten
weer toegeklapt op de dag
Onder druk van alles ontdoken
ver van rumoerig getij
Waterig geprikkelde ogen
enkel open voor de nacht
02/11/2013
Aug 2019 · 95
Doorzichtige denkbeelden
EzraZebra Aug 2019
Ik ben bang om vrij te zijn, om te leven
Bang om mijn vrijheid weer te verliezen
Bang van het leven om de hoek
Bang van de vlagen van hoop die
het kluwen van angst en verlies ontwarren en
de weg vrijmaken naar doorzichtige
denkbeelden

Ik heb het maar te vatten
Ik heb het maar te grijpen
Gewoon maar zwemmen
zonder verzuipen
23/10/2013
Aug 2019 · 133
Ongetiteld
EzraZebra Aug 2019
vastgeworteld in de grond, als een half volgroeid struikje
in de harde wintergrond, wachtend op de langste nacht
de eerste vooruitblik naar de warme zomerzon
wanneer de duisternis langzaam, voorzichtig
wordt verdreven door smalend ochtendlicht
23/11/2013
Aug 2019 · 102
Turning Point
EzraZebra Aug 2019
Amidst things left undone
and things yet to do,
In the passive inertia
of infinite friction,
I decided I did not want
to die;
and so I must live
25/09/2013
Aug 2019 · 74
Strijd en overgave
EzraZebra Aug 2019
De machtsstrijd der onzekerheid
het gevecht om bestaansrecht
Het klauwen en douwen
om extentie en redemptie
Het stelen van mijn kracht
het spelen met mijn identiteit
De onderdrukking van mijn zijn
Blijven geven tot ik verdwijn
20/08/2013
Aug 2019 · 84
Friction
EzraZebra Aug 2019
Anything goes
Nothing comes
Fading and taunting

Mocking and pushing
me to give up
Pushing me to carry on

Shows me the answers
To life and being
Takes them away
And burns them up

Ashes in my hands
Hold the seeds of hope
Slip through bony fingers
Fingers bleeding and
keeping

Seeping and sleeping

Words and thoughts
Fiction and friction
******* around and
shutting down

Hiding, abiding
Sliding and fighting
Fighting for existence
Cursing persistence
12/05/2013
Aug 2019 · 156
Sijpeling
EzraZebra Aug 2019
Starend
Sijpelend zonlicht
Bekladde bladzijden
Overpeinzend, verlies
Deinend, verborgen
getier

Oorzaken, redenen, onzin
Niet genoeg, veel te veel
gewoon verkeerd

Zelfkastijding en eigentwist
Halve indrukken
gedempte kreten

Apex van apathie en egofobie
Dierbaren die doodzwijgen
Leven en leut die uitblijven
Ik zal het moeten ontstijgen
16/04/2013
Aug 2019 · 64
Verzuchting
EzraZebra Aug 2019
Elke vers een zucht
Elke zucht vers
Gezucht over de klucht
van niets dan lucht

Ver vlucht ze zonder gerucht
Verder nog, nooit terug

Geen dag zonder gezucht
Geen dag zonder klucht
26/12/2011
Aug 2019 · 80
Wegblazen
EzraZebra Aug 2019
De zon straalt met een schitterende
schijn, door een raam half geopend
Illusies van hoop en een nieuwe start
brengt zij onvermijdelijk met zich mee

Illusies onvermijdelijk doorprikt tegen
het einde van de dag, wanneer
de wanhoop en het gemis weer
*** lelijke kop opsteken

Doch ook is er de hoop, de wens dat
deze dag anders zijn zal
De hoop, de wens dat de wind
alle zelf-medelijden en onlust als
te lang ongeroerd gelaten stof opneemt en...

en wegblaast
                door de bladeren van de klimop

wegblaast
                naar de schitterend schijnende zon
15/07/2010
Aug 2019 · 58
ogen
EzraZebra Aug 2019
verloren in een universum,
verborgen in twee ogen

proevend van de honing
uit een bloem van twee lippen

smachten naar de vrucht
aan een tak buiten bereik
25/03/10
Aug 2019 · 96
Shyly, Slyly
EzraZebra Aug 2019
Open it creaks
slowly and dryly
light inside creeps

Shyly and slyly it seeps
feels and smells
all fears and jeers

Borne from the self
then thrown shut
and locked from within
10/05/2013
Aug 2019 · 75
Cruel Impressions
EzraZebra Aug 2019
This procession
of concessions to
impressions of
preconceptions

Abandoned to cruel games
of flickering shadows
bringing fear and shame
to the constricted mind
of a fading flame

Rooms full of mirrors
Fields of broken glass
Reflections of hopes and dreams
slowly gathering dust
To be torn down at last
30/04/2013
Aug 2019 · 120
Shield of Shadow
EzraZebra Aug 2019
Shadows hiding in the light
Hurled through the spiralling tunnel
Then crushed against the vault
that separates the waters of life
30/04/2013
Aug 2019 · 101
One Step Forward
EzraZebra Aug 2019
One foot forward
at the edge of a cliff

Take a step forward
into the abyss

One step for darkness
One step for death
One step for silence
just one step ahead
23/03/2013
Aug 2019 · 238
Birds of a Feather
EzraZebra Aug 2019
Every silence is a reminder
that fear of love
and love of fear;
rejection of affection or
affection for rejection;
They goad eachother on
and give eachother truth
But in this truth
there is no beauty
             only the bitter beauty of
             disillusion and destitution

Birds of a feather, they
stick together
Brooding through stormy weather, they're
lost forever
12/03/2013
Aug 2019 · 627
Crawling Whispers
EzraZebra Aug 2019
Whispers from a voice

A voice from a distant time
Time filled with only noise
Noise that always made me blind


Whispers creeping slow

Slowly crawling in my mind
My mind's begun to flow
Flow like the deserted night


Whispers feeling cold

Cold unlike the blazing fire
Fire glowing bright and bold
Bold as we begin to climb
30/07/2011
Aug 2019 · 61
She Always Dreams
EzraZebra Aug 2019
Sleeping in my arms, as
She dreams of her past

Pulling me close she
Professes her love, while
She dreams of her past

Wondering who I am and
Why I'm here she
Tells me to leave, because
She dreams of her past

She dreams of her past and cries

Pushing me away and
Denying my love she
Doesn't believe it, when
She dreams of her past
She dreams of her past and cries

Disgust in her face
Calling out for food she
Never feels hungry, always
She dreams of her past
She dreams of her past and cries
06/07/2011
Song: https://soundcloud.com/ezrazebra-1/she-always-dreams
Aug 2019 · 87
Ebb and Flow
EzraZebra Aug 2019
his back on
dry sand

his eyes to
drab sky

ocean tide comes
silently engulfs

his mind floats
sleepily drifts

sullen sea recedes
slowly ebbs

his body shivers
life withers
slowly ebbs

endlessly
23/11/2010
Song: https://soundcloud.com/ezrazebra-1/ebb-and-flow
Aug 2019 · 85
Infinity
EzraZebra Aug 2019
The infinity of
existence empowers us,
makes us universally equal,
and frees us from submission
to supposed higher powers

Frees us from the shackles
of fate, false prophesies and signs;
and instead makes us the creator,
not of power, wealth or life;

but of ourselves,
who decide the present
and shape future and past
06/12/10
Aug 2019 · 82
Untitled
EzraZebra Aug 2019
Fallen angel, porcelain
skin sun-singed,
fractured, fragile

Fallen angel, by
demons hollowed,
cast aside

Beautiful angel,
let your light shine,
your wings fly
your demons die
26/12/2011

— The End —