Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
EzraZebra Apr 9
'k Zie u daar nog liggen
in uw doodsbed
Uw laatste woorden ben'k vergeten
en gij zijt blijven leven

Maar 'k zie u daar nog liggen
een schaduw van de vader die ik kende
En gij zijt blijven leven
maar de schaduw is gebleven

'k Zie u daar nog liggen
met ogen die het einde zien
en handen die *** grip verliezen

En gij zijt blijven leven
maar 'k zie u daar nog liggen
in uw doodsbed
2024-03-03
EzraZebra Feb 2021
Don't forget to live
don't live to forget
EzraZebra Feb 2020
Mired in hypothetical
ethical quandaries
Vexed by anticipation and
expectations of attention
given without question

Come, then, isolation:
take me into your embrace
Swallow me up and cover me
within your lukewarm folds
And leave me safe and alone
free from consideration
In a landscape bare and
unchanging
2020-02-19
Next page