Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 9
'k Zie u daar nog liggen
in uw doodsbed
Uw laatste woorden ben'k vergeten
en gij zijt blijven leven

Maar 'k zie u daar nog liggen
een schaduw van de vader die ik kende
En gij zijt blijven leven
maar de schaduw is gebleven

'k Zie u daar nog liggen
met ogen die het einde zien
en handen die *** grip verliezen

En gij zijt blijven leven
maar 'k zie u daar nog liggen
in uw doodsbed
2024-03-03
EzraZebra
Written by
EzraZebra  34/Non-binary
(34/Non-binary)   
  391
   Jeremy Betts
Please log in to view and add comments on poems