Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
lua Mar 25
ang mga salitang nais **** sabihin
natutunaw na lamang sa dulo ng iyong mga labi
natutunaw na lamang sa dulo ng iyong mga daliri
na tila'y kandila
tumutulo sa sahig
habang ang ilaw ng apoy nito'y sumasayaw sa hangin
lumalaki, lumiliit
at sa huli ay mawawala.
lua Mar 23
bawat na tibok ng puso'y umaagos ang luha
sa mga matang bukas,
nakikita ang ilaw ng kadiliman
at ang pagbuhos ng tubig galing sa langit
na tila umiiyak din.
lua Mar 23
ang pawis na tumutulo sa aking pisngi
tumutulo sa aking mukha
tuwing kumakanta
sa ilalim ng tinding init ng araw
hinihintay ang sikat ng buwan sa gabi
at nananaginip habang gising.

— The End —