Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 25
ang mga salitang nais **** sabihin
natutunaw na lamang sa dulo ng iyong mga labi
natutunaw na lamang sa dulo ng iyong mga daliri
na tila'y kandila
tumutulo sa sahig
habang ang ilaw ng apoy nito'y sumasayaw sa hangin
lumalaki, lumiliit
at sa huli ay mawawala.
lua
Written by
lua  16/F/on the moon
(16/F/on the moon)   
  228
 
Please log in to view and add comments on poems