Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 23
bawat na tibok ng puso'y umaagos ang luha
sa mga matang bukas,
nakikita ang ilaw ng kadiliman
at ang pagbuhos ng tubig galing sa langit
na tila umiiyak din.
lua
Written by
lua  16/F/on the moon
(16/F/on the moon)   
132
   marga
Please log in to view and add comments on poems