Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
///
If I may not be wrong
even it is true
that everything is not for me at all
but when sometimes Camellia called me
I felt all loves were for me
and I thought
me for love
love for mine
and it grew my dream

If I may not be wrong
even it is true
that every Autumn will not be
played with my wish
when truly I felt that the Rose never withered
but it grew gray
and my dreams went away

If I may not be wrong
even it is true
that every hope will not be
staying tuned forever
In my springtime when kite flew in the blue sky
and it felt me as the bird's feather
the sky turned colored
it grew in my dream again

If I may not be wrong
even it is true
that every love is a real love
and when you told me that
you will be with me forever
the red Roses bloomed everywhere
it grew in my dream again
but when you went away
I felt that I was standing alone on the shore
my dreams flew away

If I may not be wrong
but again, when I felt the mild breeze blowing
two birds were singing together
and loving each other
the Spring sprung,
again I heard your voice on the shore
and you told me,
you would not be alive without leaving mine
and again, love grew in my dream

///
@Musfiq us shaleheen
If I may not be wrong: A Love Poem that brings the dreams again
Her voice is like the ocean
i love it
when she murmurs sweetly
to herself
and her soft speaking
would soothe and calm me down
But sometimes
She can get really loud
like the seas
roaring in a storm

Her hair varies
She wakes up like Bob Marley
brushes it
goes to work
wearing it like any ordinary woman
when she comes home
her hair reminds me
of dry fuzzy grass
during hot summer months

Her hands are always busy
Scrubbing, writing, cooking
It's almost rough
like sandpaper
but when sometimes
she holds me with care
They're like the
velvet palms I don't wanna let go

Mother's eyes
They are windows of an old dungeon
and a strong person
is locked and lonely inside
but sometimes
her eyes seem to sparkle
and sing
and I hate it when I see
beads of water
trailing on her cheeks

Mother
A powerful soul,
who molded and taught me
about life, about this world
with her voice,
her hands,
her eyes

Mother
who cared and scolded
I miss her tender kisses
her warm hugs
which I get often
when i was still small

I know I've grown up,
It's not that it's awkward
I hate that it has changed this way
but I also know
deep inside
that worn-out soul
still lies a burning flame
of love and parently care

I just know that.
Mother knows that.
Only time will tell.
Only time will show.

But I am afraid of waiting.
I am afraid it might be too late.
Even if they say, it's never too late.

Mother.
Whose heart and spirit has shaped
and formed
the person I am now.
Mother.
Who has been with me through all this time.

My Mother.
The one thing,
The one person,
I can be most proud of.

Mother.
My Mother.
To my most loved Mom. Can't tell this personally, but it's what I feel.. Love You Mom!
Lilingon-lingon upang makakuha
Ng isang sulyap, isang silip
Hanggang sa tinalikuran mo na ng
Tuluyan
Ang kalayaan
At hinayaan mo ang sarili mo
Na bumalik
Sa selda na iyong pinanggalingan, nakasanayan

Pero hintay, hinto!
Hindi kita papayagan na magkaganito
Hayaan mo na yakapin kita ng mahigpit
At pawiin ang mga luha sa iyong pisngi
Wala akong mga karanasan at payo na pwedeng ibahagi
Pero susubukan ko na
Baliktarin ang iyong simangot sa isang ngiti
Makatulungan sana nang kahit kaunti
Sa mga sugat mo na humahapdi

Ilagay mo ang iyong mga kamay
Sa akin
Ikaw ay aking hahawakan,
Hinding-hindi ka bibitawan
Ikaw ay sasamahan lakarin
Ang nakatakdang landas
Na kailangan **** tahakin
Sa dami ng mga lubak at lindol
Siguradong tayo'y madadapa rin
Pero huwag mo na 'yun isipin
Kasi anumang mangyari
Kahit kailan, kahit saan
**Ikaw ay aking iibigin
Tayo na lagi na lang
Napag-iiwanan,
Nasa hulihan
Sa karahasan, katamaran
Nasa'n ang katapusan

Natutulog?
Hindi
Tayo ay gising na gising
Mulat ang mga mata sa katotohanan
Pero
Hanggang sa kasalukuyan
Nakahiga
Nakabaluktot
Nakahandusay
Sa kamang minantsahan
Ng mga patak ng dugo at luha at
Dinungisan
Ng mga apak ng mga dayuhan
Pati na rin ng mga tao sa sarili nating bayan

Kasi naman
Sino bang makakatulog dito
Sa lakas ng sigaw
Para sa tulong at hustisiya
Sa ingay ng iyak ni bunso
Para sa tatay na nawalay
Sa lagkit ng dumi
Na bumabalot sa pulitika
Sa baho ng amoy
Ng nabubulok na sistema

Ilang daang taon, nakahiga pa rin
Namanhid na ba tayo sa tagal ng panahon?
Nabulag sa yaman?
Nalasing sa kapangyarihan?
Nahilo sa ikot ng mundo?
O nawalan ng pag-asa na lang ba tayo?

Gising pero hindi pa rin nakabangon
Sa bayang hindi naman mangmang,
Wala lamang pakialam
I'm no Balagtas or Gloc-9 but here's my best shot at a poem in Filipino. More to come!
puro ka salita
at ang mga salita mo ay puro mga dahilan
kung bakit hindi mo magawa
at hinding-hindi mo kaya.

nakaupo
ka
lang
diyan
kaya huwag kang nang magtaka
kung bakit ikaw ay
napag-iwanan.

alam mo naman na
nandito lang naman kami,
palagi.

**pero bago ang lahat
tulungan mo rin sana ang iyong sarili
I wanted to type this in ALL CAPS
Maraming panahon ang lumipas
wala paring pag babago
tama na wag na maging tanga
mga taong gahaman sa kaban ng bayan
wakasan na ...

anung silbi ng edukasyon
kung may mga taong hinahayaang
mamuno at nag sisilbi lmang
konsomisyon.
Next page