Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2014
Maraming panahon ang lumipas
wala paring pag babago
tama na wag na maging tanga
mga taong gahaman sa kaban ng bayan
wakasan na ...

anung silbi ng edukasyon
kung may mga taong hinahayaang
mamuno at nag sisilbi lmang
konsomisyon.
1.8k
   Micaiah and Jose Remillan
Please log in to view and add comments on poems