Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Argumentum Nov 2019
I still ache for you
If you will ask
Like being shot with countless fine cold needles through my heart
I bleed whenever your memories bypass

It's not the same anymore
Like eating spaghetti without tomato sauce
Like driving a bike with deflated wheels
Like eating sinigang without meat chunks
No, life has not been the same

I feel robbed every day
Not of any material things
But of a chance to show and tell you
How much you mean to me

I don't write poems that frequent anymore
Nor short stories you used to love
I'm afraid to begin or start things now
For I worry that I might lose them too
Like how the universe has taken you

I think I too died that day
I only feel alive when I recall our moments together
And now after that dreadful morning, I realized
You died but lived a life
While I'm alive but not living
I miss you, Kristy
Argumentum Oct 2019
When I lost her, I built a wall around my heart to let it heal for all the pain it endured.

Many attempted to take down the wall, I didn't permit, for they seem to only offer grandiose promises.

But it all changed when you came, who for the first time, promised to secure my heart, take care of it as how you take care of yours.

And so I took the wall down, brick by brick. But as I removed the last brick to set my heart free, you left, darling you left me.

After we shared our deepest dreams and desires, you left me. After I imparted a part of me, you said you no longer want to stay.

Now I regret taking down this wall.

As my heart feels the coldness of solitude, you only reminded me of why I built the walls ever so high.
Argumentum Jun 2017
It still hurts
If you will ask
Like being shot with countless fine cold needles
It pierce through my heart
Whenever your memories bypass

It's not the same anymore
Like eating spaghetti without tomato sauce
Like driving a bike with deflated wheels
Like eating sinigang without meat chunks
No, it's not the same

I don't write poems that frequent anymore
Nor short stories you used to love
I'm afraid to begin or start things now
For I worry that I might lose them too
Just like how the universe has taken you

I think I too died that day
For I only feel alive when I recall our moments together
And now after that dreadful morning, I realized
You died but lived a life
While I'm alive but not living.
Wubba Lubba Dub Dub
Argumentum Apr 2016
That cold street I walked
Was once a place full of memory
Your smile and glimpse that could light up the world
Now are just pictures I dearly treasure in my mind

Since you've been gone
Nothing seems to matter
Nothing seems to care
Now I can bargain everything just to see your face again

I dreamt last night
I was granted of a wish,just one
Hell I didn’t wish for luxury
I did'nt wish for immortality
I simply wished for another moment with you..

For I just want to say I love you
That I really missed you
And most of all
Im sorry for not being there when you're about to go

But I know I have to wake up
And face the day and the day after
That you are not here with me
And I am all alone
Argumentum Jul 2015
"KORNI"
Naglakbay,
naglibot,
naghanap ng mahabang panahong para sa araw na ito,
ngayon,
tadhana nga sigurong maituturing na ika’y muling matagpuan.

Ngayong
nagtagpo tayong muli,
hindi na mag-huhulus dili at papipigil pa,
hindi ko na pipigilan pa ang mga salitang nagpupumiglas sa aking bibig galing sa aking puso na sana ay noong simula pa lamang ay ibinugsu ko na.

Mahal kita,
hindi ko man maibibigay sayo ang isang perpektong relasyon na gaya ng ipinapangako nila,
patawad sapagkat ang tanging maiaalay ko lang ay ang aking katapatan at walang hanggang pagmamahal.
Wag mo akong kapootan sa pagiging duwag ko sa aking nararamdaman,
patawarin mo ako sa pagpapalipas ng panahon na wala akong ginawang paraan,
ngunit higit sa lahat, wag mo akong kapootan sa dahilang hanggang ngayon
ikaw pa rin ang aking mahal.

Nang ikaw ay nawala, ang buhay ko ay uminog sa matinding pagsisisi at panghihinayang,
kaya ngayon, hayaan mo akong iparamdam,
sabihin
at ipakita na ikaw
at ikaw lang ang tanging mahal.
Argumentum Jul 2015
Bonifacio

Sinlamig ng gabi
Ang tanikala sa aking kamay
Habang nakahiga
Sa aking hinimhimlayan

Singtamihik ng gabi
Ang aking paghabol ng hininga
Unti-unting naglalaho
Gaya ng kandila sa magdamag

Babangon sa tunog ng yapak sa kalayuan
Bawat yapak, dibdib ay bumibigat
Bubukas, lalangitngit ang rehas
Pipikit at lalaya ang hininga

Di alintana ng naghihingalong katawan
Ang sakit at lungkot na nalalasap
Sapagkat wala ng mas kikirot pa
Sa pagtamasa ng kamatayan sa sariling kadugo, katipan at kasama
Argumentum Jul 2015
Paglalakbay

Nag-iisa, iniwan ng diwang naglakbay
patungo sa lugar ng kawalan
Naiinip, suya na magmasid
Sa paligid na pawang wala namang pinagpalit.

Kausap ang sarili,nakikibalita.
Baka sakaling may bagong malata.
Subalit naaagnas at walang katas.
Tuyo, upos at butas butas.

Humaplos baka sakaling may madama
Nakinig baka sakaling may maulinigan
Ngumanga baka sakaling may matikman
Na kaunting ligaya ng pawang mailap

Napukaw sa manhid na paligid
Nakinig sa saliw at lira Ng katahimikan
Lumasap ng malamyang putahe
Napalasap sa walang buhay na kalagaya
Next page