Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Angela Mercado Sep 2015
Tingin, tingin,
sa akin
mahal.
Hindi mo ba
tanaw?
Pagibig na
nagkukubli
sa lilim ng aking
mga mata?

Tingin, tingin,
puso,
magtigil!
Kinig, kinig,
o aking paraluman.
Hindi
mo ba kuliglig
ang tibok sa
aking dibdib?

Tingin, tingin,
hanggang tingin na lamang
ba?
Hanggang kumusta't
paalam na lang ba
ang itutura't
lalabas
mula sa 'yong labing
nais kong hagkan?

Tingin, tingin,
mahal,
ako'y
tingnan.
Pagmamahal ko'y
'di ba aninag?
Tingin, tingin,
paano nga ba?
Ngayo't puso mo'y tila
laan na para
sa iba?
Angela Mercado Sep 2015
.
bakit kaya walang
simbilis
ang takbo
ng oras
sa 'twina'y
ika'y kasama?

bakit rin,
mahal,
wala itong
sintagal
sa tuwing ang ating
mga mata'y
'di pa
ga-pangabot?

iyo rin bang
dama
ang aking paglisa't
presensiya,
o sadyang ako'y
'sang espesyo lamang
na 'di nais
punan?

bakit kaya kay bilis
ng tibok ng aking
damdamin
sa tuwing
ika'y lalapit

at bakit
kay sakit pa rin
tuwing ika'y
magbabalik?
// theory of relativity {a.m.}
Angela Mercado Sep 2015
Somehow, love, you seeped into my bloodstream - coating each hemoglobin with the wildfire love you house.

I paved you an entry unto my very own heart only to find each trace of you, *gone.
more over callherangela.tumblr.com
Angela Mercado Aug 2015
;
Rid us off
of all our
skin,
we are all
same
within

So tell me,
love,
why pick her face
over mine
*when I have loved
you for a far
longer
time?
more over callherangela.tumblr.com
Angela Mercado Aug 2015
Sleeping shuts the lights;
sleeping shuts the night.
Sleeping's when the all of me
suddenly takes
flight.

But dear, you came
and then and there
I wish to be
awake.

Your eyes, to trace;
your lips,
to take -
to always see
your face.
more over callherangela.tumblr.com
Angela Mercado Aug 2015
Hello.
I’m writing to tell you that I wouldn’t write for you.

I’m stitching letters unto
letters
to form words that would
never
replicate your name.
Papers, unblemished;
ink,
unused
to weave something
reminiscent of
you.

Hello.
I’m writing a poem.

To you and never
for you.

For I write for those
who piece
my heart –

you never did;
*you never took it  
from me.
more over callherangela.tumblr,com
Next page