Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
qeren Sep 7
you,
who acquire a very delicate heart
was hurt too many times
that you don’t feel pain anymore.

you,
who became numb of all things
has finally found everything tedious
and live in absolute indifference.

for you,
the world only holds the color
of black and white,
even with no shade of grey
or everything in between.

tt has become a part of who you are,
in solitude, utter numbness, apathetic

empty.
nothing.
this is who you truly are, no?
lunasteria Dec 2020
at sa huli,
maaari lamang na manatili,
maghintay, magluksa
ikukubli ang nagpupuyos,
damdaming nagbabaga
maglalayag sa urong-sulong,
at mababangis na mga daluyong
tiyak man na 'di maglalaon
ay lalamunin ng mga alon
M kaafir hu bewaffa hu m
Muddai(ilzam lgane wala) tujhse  khaffa hu m
Kuchh jakham ghre jo h tumhare, ye na bhulo unki shaffa(dwai) hu m
Free me bhalaai na kre varna yuhi ilzam lgenge
Danice Feb 2019
ako'y pupungas-pungas
ngunit pinili ang mata'y isarado
pinilit matulog, nagbabakasakaling
ang payapang panagip ay bumalik;

ako'y nasa lugar na nais
sa lugar na lahat ay tunay,
sa lugar kung saan walang madla,
sa lugar na malaya at walang nakakakita ng tunay na nadarama
sa likod ng ngiting pinapakita.

nakaupo sa pino
ngunit puting buhangin,
pinagmamasdan ang tulog na ulap
sa likod ng mga kumikinang na bituin,
at pinapakinggan ang tila walang sigla
na hampas ng alon sa dalampasigan

isip ko'y binabaha
ng mga salitang hindi mailabas,
sa tahimik na lugar na nais
nagtanong sa sarili,
"mayroon pa bang saysay
itong buhay na walang halaga?"
I think that we are all made to be alone,
But when we find someone who makes
The loneliness seem less lonely
And the silence a little lighter,
We call it love
Not exactly true
grim-raven Jul 2015
Right now I'm here
Trap inside my room
Staring outside the window

It's funny how fast things can change
How love can eventually turn to rage

— The End —