Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
  Aug 2019 EzraZebra
Elysian Percival
Let it break you
Cut your fingertips
On the shards
Let it change you
Find new edges
And shapes in the glass
Let it remake you
Reflect the damage back
With bloodied mirror fragments
Leave your memory
Deep in their marrow
Haunt the corners of their sight
EzraZebra Aug 2019
De roep om loutering
mondt uit in een schreeuw
en ontsnapt als een zucht

Botst tegen lege blikken
uit een ver verleden
gedroomd door gapende reuzen
02/11/2017
EzraZebra Aug 2019
Ge moet maar is proberen
om door een glazen wand
uw hand uit te steken
Of om uw oren te spitsen
en door een betonmolen te horen
waarover de mensen staan kletsen

Als ge wa zit rond te zweven
zonder te leven, in een zeepbel
zonder naald, zonder een stem
dan is er geen mens die erom zal geven
als ge zonder het te merken
heel voorzichtig en langzaamaan
doorzichtig wordt.

De zwaarte enkel te verlichten
door de leegte te inhaleren
in steeds grotere dosis
en steeds gretiger teugen
tot ge begint te geloven
dat het zo wel beter is

En al zout ge beloven
Uzelf te verplichten
uw ogen te openen
Ge zout het vergeten
en zonder het te weten
uw leven voorbij zien flitsen
23/3/2016
  Aug 2019 EzraZebra
Pagan Paul
.
When a Dryad cries …

… the bright red leaves
drip
and the tree stands
in a pool
of blood


… forest green leaves
drip
and the tree stands
in a pond
of heartbreak


… red and green leaves
drip
and the tree stands
in a lake
of sorrow


There is no sadder song
than when a tree dies,
there is no deeper grief
than when a Dryad cries.© Pagan Paul (01/07/18)
.
Old poem re-written
Dryad - A Tree Nymph/Sprite
.
  Aug 2019 EzraZebra
Bruno
Just as slowly
as she waxes and wanes
In my youngest
all I did was gaze

The first time I slept outside
I stepped into the middle of the night
Covered
In a light blue dew and when I saw her
I dried up. She was becoming full
And small
and I was just
Becoming unbecoming
Support me on Ko-Fi: https://ko-fi.com/brunoford
Next page