Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
There's an artroom in your thighs, a gallery in your eyes.
When you kiss me at my lips, i feel it in my hips, I'm getting lost in your embrace as our tongues intertwine; twisting and tickling and swimming under each other's skin.
Baby, this is sin, this is beauty, this is passion; the perfect sensation

In a candle lit room- the highlights of your hair emanates a raw sensual flair.
Into your soul, through your body, I dared to stare without a care and witnessed a sight of a wicked hue: ***** with all the kinks, flashy with a grace of ****, thrashingly ******, and sincerely lewd but you make it look good.

You fill up my senses when you moan under the moonlight, melting me with your skin, and traversing the fabrics of my tongue with yours.
In the heat of it all under the sheets, under the darkness you are all I see, and getting lost in you is all I want to be
a downpour
the season in which I was born,
baby shower- we made a pond,
now let's insert a pun...
oh wait, it's already done
but it was a bad one

i guess i'm still wet behind the ears..
oh **** another one, slip of the tongue, and i'm all washed up from the stress

it's absurd but i'm drowning in the rain- a bad metaphor for negative over thinking maybe.
though by the way i have a paper heart and i'm stuck in the rain, won't anyone save me? guess not

i'll get high with my words just to fill a hole of emptiness brought by confusion and doubt, to blur out noises from outside with noises from the inside, a distraction through a mute facade of confidence and an assurance to myself that i am okay.

it's convoluted i know; from making puns to emotional grunts, it doesn't make sense- i don't make sense
Lost and unconscious,
Light headed and anxious,
In this new terrain,
Where I think terrors rain.

Like a new beginning,
For a brighter future that's shining,
Everyone's my enemy,
In this beautiful tragedy.

I wanna go home,
To a place where I'm alone,
But here, I felt something,
Something so satisfying,

Right now I'm flying.
...
Ang lahat ay may umpisa,
Ang lahat ay may pinagmulan,
Kalungkutan man o ligaya,
Ang maaaring kahahantungan.

Sa bawat pagsubok na haharapin,
Tagumpay o kabiguan ang aabutin,
Ito'y pagsisikapan,
Kahit sakit man ay umulan.

Pero lahat ay gagawin,
Hanggang sa kayang abutin,
Hanggang sa huling patak ng dugo,
Ibubuhos hanggang sa huling yugto.

Tatanggapin ang kalalabasan,
Tatanggapin kahit ano man yan,
Kahit masaktan man,
Tatanggapin ng aking kalooban.

Dahil ito ang aking destinasyon,
Sa byahe ko kasama ka,
Sa panahong nakasama ka,
Ngayon, ang oras ko para bumaba.

Salamat aking sinta,
Salamat sa ligayang iyong dala,
Salamat, kahit ito'y panandalian,
Maraming salamat, aking kaibigan.

Ang kwentong di natin inakala,
Ay nasa huli na palang kabanata,
O kay rami kong natutunan,
Mula sa mga bagay na nagdaan.

Ito'y aking kayamanan,
Umabot man ang katandaan,
Itong karanasan,
Di matatanggal sa isipan.

Heto na ang huling pahina,
Huling pahina ng ating kabanata,
Ang kabanatang ito'y lalagyan ko ng bantas,
Isang tuldok: katapusan ng aking kalatas.

Ang kalatas ng aking paghanga.
Ito ang sa tingin ko'y huli na, para sa'yo aking sinta, bilang iyong tagahanga.
Iyo mismong inilahad,
Di ko alam anong hangad,
Ako ay sadyang nawindang,
Sa binitiwang paratang.

Di ko mapaniwalaan,
Walang pag-aalinlangan,
Nagpahayag, direstahan,
Tinumbok, talakayan.

Ako'y iyong napangiti,
Sagot **** kawili-wili,
Sagot **** di inasahan,
Nagbigay kaligayahan.

Ikaw nga ba'y sigurado?
Na may aaminin ako,
Ang taas ng 'yong kumpyansa,
Para bang naka-inom ka.

Iniisip parin ngayon,
Kung ako ba'y sasang-ayon,
Meron ba 'kong aaminin?
Meron nga ba? paumanhin.
Kailangan ko ng sagot kung meron pa.
Ang buhay nga naman,
Puno ng lungkot at kaligayahan,
Subalit wala tayong magagawa,
Tiisin nalang kung ano ang mapapala.

Diyos ko, ako'y tulungan nyo,
Sa aking landas na tinutungo,
Landas na puno ng sagabal,
Mga sagabal na susubok kung ako'y mapapagal.

Dahil ang katotohanan ay di ko maitatanggi,
Katotohanang ikinubli sa mga tawat mga ngiti,
Ang katotohanang ako rin ay nasasaktan,
Dahil sa damdamin kong nanlalaban.

Minsan di ko maiwasan,
Na masabi ang tunay na nilalaman,
Ng puso at di ng isipan,
Kaya minsan, ginagawang katatwanan.

Ika'y kasapakat ko sa gawaing ito,
Ang sinasabihan ko ng mga naturang biro,
Ang nakikisabay sa aking mga kalokohan,
Kalokohang minsang ginusto kong maging katotohanan.

Sa kasamaang palad, ito ang katotohanan,
Ang minsang inisip matapos magtawanan,
Ang di ko naman maipagkakailang nakakatawa nga,
Ngunit di ko inaasahang puso ko pala'y mapipiga.

Ang binansagan nating pinakamagandang biro,
Ang sa mga luha ko'y nagpatulo,
Tumulo dahil sa kakatawa,
Tawang may kasunod na pagdurusa.

Pagdrusa dahil masakit,
Tawa't halakhak nga ba'y sapat na kapalit?
Ngunit masasabi ito'y panandalian,
Dahil pagkatapos nitoy masasaktan,

Para bang ang gusto ko'y ibinigay,
Na para bang nagkusa at di na ako pinahintay,
Ngunit alam ko sa sarili ko na ito'y huwad,
Ako na mismo ang unang naglahad.

Subalit nakakatawa naman talaga,
Sabihan ba naman kita ng "mahal kita",
Tono palang kalokohan na,
Masasai **** baligho ang ideya.

Aminado akong iyo'y kabilaghuan,
Ngunit wala na akong magagawa dyan,
Kasalanan ko na kung ako'y nasaktan,
Dahil alam kong ako'y nagkamali at may kakulangan.
Wala masyadong rason bakit ko to sinulat, basta sinulat ko lang. ***
Hindi makita,
Hindi maalala,
Ang tanging pag-asa,
Tuluyang nawala.

Hindi na alam kung saan pupunta,
Hindi mapakali, natataranta,
Hindi na mapigilan,
Ang damdaming kinakatakutan.

Sa bangin ng kawalan,
Nahulog ng biglaan,
Walang kasama ni kaagapay,
Sa lugar ng pagkakahimlay.

Ngunit bakit nga ba ako narito?
Paano nga ba ako napadpad sa pook na ito?
Hindi ko maalala ang bawat detalye,
Basta may hinahanap akong importante.

Pinipilit kong alalahanin kung ano,
Ngunit baka hindi ano, baka sino,
Kung sino, sino nga ba?
Ang paglalaanan ko ng panahon upang makita.

Ang mga katagang ito ay galing sa isang awitin,
Awiting umantig sa aking damdamin,
Dahil ang sagot ay "ikaw",
Ikaw, ang hinahanap ng puso kong ligaw.
I can't sleep
The horrible news is bothering me
My fellow Filipinos in Marawi
Are being attacked by Maute Group/ISIS
They are burning down the place
The houses, the hospitals, the churches
And if you can't prove that you are a Muslim
They'll take you as a hostage
Those who don't wear hijabs "are taken care of"
Horrible, really horrible
My fellow filipinos there are suffering
Muslims and non-muslims
It's not supposed to be about religion
It's supose to be being people, human
It's suppose to be "humanity"*"Save me from people of the world" Psalm 17:14

It's horrible, really horrible. How can these people be so cruel?? It's really scary, really scary
Almighty God, I pray for my fellow Filipinos to stay strong amidst this crisis. May we find strength in each other and may you protect each of us from those inhuman people. We pray for peace and unity. Amen
Can I take the next airplane flight
And just traverse the sky
With just one bag and a beating heart
To catch a glimpse of you
For Ayn. Stay safe in Manila
Next page