Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 

as the blazes from the heavens descend
a golden sunset shall take its place
a silver lining shall tell the end
of the memories of our passing days.the world in fiery breaths will end
to god you could give the final praise
but for the very last rule we bend
i ask your love for a final taste.


and the earth shatters before our eyes
i will write my final piece
for if burnt papers have after-lives
in heaven, with you, this poem we shall finish.
and our story will continue in eternity.

disclaimer: i have no one to write this poem for lol
 Sep 2017 Ysobelle Valdevieso
red
we were each other's sunlight
shining brightly upon each other
as we give each other
a touch of earthly warmth

we were two celestial bodies
bound together by each other's gravity
revolving about a mutual coordinate
moving in universal synchrony

but it looks like all our hydrogen
has ran out and we collapsed
into a white dwarf—dim light
no life, no soul, cold to the touch

we are running out of light
and you gave up on emitting yours
yet i force myself to keep on shining
like i'm milking stone, it's hopeless
Ika'y ibibilanggo,
Babaliin 'yong buto,
Hanggang di makatayo,
Hanggang di makalayo.
Isang bagong umpisa,
Isang bagong pahina,
Storya, pagsisimula,
Ang unang kabanata.
O kay rami ng mga bilang,
O kay rami ding kabilang,
Sa kumpol ng mga braha,
Isasalaysay ang aking storya.
Sampu, sampung taon siguro ang hihintayin ko bago ka maligawan,
Siyam, ika'y naumpisahang magustuhan habang nasa ika syam na baitang,
Walo, palitan mo lang ang letrang o ng a, yan ang pag-asa ko,
Pito, dahil nung ika pitong baitang, di agad nakilala,
Anim, at sana sa anim na taon sa aking sekondarya ang bawat araw ay mahalaga,
Lima, at sana sa ikalimang taon, ikay mas makilala pa,
Apat,  apat na araw nalang ang natitira sa linggong ito,
Tatlo, at mahigit pa sa tatlong oras ang naigugugol ko sa pagsulyap minsan sa iyo,
Dalawa, dalawang taon nalang ang natitira na ikay makakasama,
Kahit di man ako ang iyong hari, ituturing naman kitang reyna, sabihing ako'y tuso man, o yung madalas na nagpapatawa,
Ang hiling ko'y maging alas mo aking sinta.
Weird and random
Today, is a special day
And why is that so?

Today, in 1883, a lot were buried
In fiery volcanic ash
Today, in 479 BC, battles were won
By Greeks against Persians
Today, in 1979, soldiers were killed
From deadly roadside bombs

But 17 years ago, in this day
Moonshine was born,
Whose light shined
In each and every heart that's torn,
Whose light is caring
And guiding and loving,
Whose light is deserving,

To be loved.

A lot have happened today, in history
But none of these matter today
Except for you, Ysobelle.

Today, indeed, is a special day.
Happy Birthday Butchik!
Wala ako tomorrow. I hope friends pa rin tayo :)
Ilang kilometro na ang tinahak,
Kay layo na ng inabot ng aking mga yapak,
Patungo sa pook na di ko alam saan,
Parang hilong sinusunod ang nararamdaman.

Hindi ko na maalaala,
Ang lahat ng mga pangyayari,
Binaon nang walang pag-aalala,
Sa nakaraang tulad ng gabi.

Ako nga ba'y nasaan na?
Ako ba'y babalik pa?
Nasa gitna ng kawalan,
Kumakapit sa nararamdaman.
Next page