Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Gamaliel Apr 2021
darating ang umaga
at hangin ay darampi
banayad nga't payapa
ngunit puso ay sawi
Gamaliel Jan 2021
nag-iisang naglakbay
sa laot na mapanglaw
lumisan tanging gabay
liwanag mo na tanglaw
(malapit nang pumanaw
nais mo bang sumabay)
Gamaliel Feb 2020
bakit ka ba lumisan
pagod na ang isipan
taon na ang dumaan
ako ay pakawalan
Ron Conway Jan 2020
When the night has fallen fast
Trim your dream-ship, scale the mast
Queries answered, questions asked
Trust the magic will outlast
                                rc
Tanaga
Ron Conway Jan 2020
Drown your garbage in the sea
Hideous obscenity
Burn your plastic effigy
Give me some serenity
                                 rc
Tanaga
Ron Conway Jan 2020
In the upper echelon
Conversations do drag on
From the ev'ning til the dawn
Don't await as I'll be gone
                           rc
Tanaga
Ron Conway Jan 2020
Flying like a bumblebee
absent from reality
victim to this malady
giving all to some degree
                      rc
Tanaga
Gamaliel Dec 2019
pinawi ng 'yong ganda
lungkot ng pag-iisa
huminga't napayapa
dahil nasilayan ka
(satin pa rin aasa,
kahit may iba ka na)
Gamaliel Nov 2019
sa aking paghihintay
puso ay nanlupaypay
lumisan at naglakbay
pahimakas ng patay
Next page