Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Gamaliel Apr 22
darating ang umaga
at hangin ay darampi
banayad nga't payapa
ngunit puso ay sawi
Gamaliel Jan 14
my sunshine, my rain,
in my heart i carry you
forever, always
Gamaliel Jan 14
I
Patuloy kong napapatunayan na mahal ko siya habang patuloy siyang nahuhulog sa kanya.

III
Maari nga. Hindi rin naman ito ang panahon para gisingin ang pag-ibig na maaring mamagitan sa aming dalawa. Nakuha ko na lang na maging masaya para sa kanya. Bagaman napakalungkot pag kausap ko siya. Lahat nag iba na. Di na rin ako nagtaka. Ganun naman talaga. Tanggap ko na. Kahit simula pa lang, inaantay ko na siya. Aaaaaaaaa.

V
Hindi para sakin. At hindi ko naman talaga pipilitin. Bagaman pusong mandaraya ay nabibitin. Lahat ng nararamdaman, lalabanan at kakagatin. Hahayaang malunod ang mga alaala at hindi na iisiping sagipin. Bibitaw at sa malayo na lang tatanawin. Sa dulo ng kahapon ko na lang siya aangkinin. Wala lang siguro akong kain.
II
Baka hindi mo na dapat pang patunayan sa kaniya yan. Baka hindi siya ang para sayo.

IV
Naiintindihan kita. Walang masama sa nararamdaman o intensyon mo. Nais mo lamang ang magmahal nang totoo. Pero kapag talaga hindi para sayo, hindi para sayo.
Gamaliel Jan 14
i am all alone,
sinking deep to drown in you;
July leaves coldly,
as darkness burns empty hues
and the moon cries helplessly
Gamaliel Jan 14
gentle August wind
bound to sing my lullaby;
you devastate me
Gamaliel Jan 14
Payapa at banayad na takipsilim,
ikaw ang aking tanging nililihim,
kay sarap manatili sa iyong lilim.

Ang mga ugat ng ating kwento ang saksi sa mga pangakong sinambit nating dalawa ng taimtim ngunit dumating ang panahon na ika'y lumisan at nag-iwan ng mga sugat na patuloy pa ring lumalalim.

Bakit lahat ay nagdilim?
Paglisan
Gamaliel Jan 14
it was beautiful,
there was so much violence,
and there was chaos -
our own embrace, drowning us
you and i, destroying us
Next page