Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Kurtlopez Mar 4
It's the greatest comfort that anyone may have, find it. -
Kurtlopez Mar 4
As I admire you secretly,
I get hurt silently.
As I ignore it as if it's nothing,
Quietly pretending, my soul's
defending.
Kurtlopez Mar 4
you're free to go
if the cost of staying
is your happiness -
Kurtlopez Mar 2
you're free to go
if the cost of staying
is your happiness
Kurtlopez Feb 29
Unang araw ng Marso

nawa'y mahanap
mo rin 'yong tapang
sa pagpapalaya -
Kurtlopez Feb 28
Ang hirap mabuhay
Sa mundong
Napapaligiran ka ng
Mga taong
'di totoo sayo. -
Kurtlopez Feb 27
Sa iyak nalang
dinadaan yung mga damdaming
di mo maintindihan -
Next page