Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Kurtlopez Dec 2020
First day of the New Year.
It's time to shine for a new day.
Forget your past,
Your sorrow, your pain.
New ideas are waiting ahead.
It's time to recall all your memories,
Beautiful dreams that remain uncovered,
Painful parts of life when your heart gets crushed.
But don't be afraid.
The future is in your hand.
Hold it in your hand.
Start your race,
A new journey,
That leads you to success.
You will rise again
You will shine again.
Happy New Year!
Kurtlopez Oct 2020
Gusto kong kumawala,
Umalis at magpunta sa lugar,
Kung saan walang sakit,
Lungkot na madarama walang pait, Pagkabigong matatamasa,
Nais kong humimbing sa kanlungan ng AMA,
Damhin ang himig na magpapakalma
Sa mga damdaming nilulunod ng sakit na nadarama,
Kurtlopez Sep 2020
I'll always be by your side no matter what
I'll be there
to comfort you during the difficult times
when your upset
when you feel like crying
you can always depend on me
I'm right the when you need me
I'll come immediately when you call or if you need a sholder to cry on
I'll always be by your side
When you are hurt or sad so am I
When your down I get a deep cut in my heart
if you want to scream I'll be right next to you screaming along
I love you and that's never going to change
I'll always protect you from anything
because I love you
I'll never give you up because I believe I am the only one that can bring you joy
no matter what happens I'll always be by your side
Kurtlopez Sep 2020
Mahal Kita Higit Sa Inaakala Mo,
Higit Sa Inaakala Ng Iba;
At Higit Sa Lahat, Higit Sa Inaakala Mo.
Kurtlopez Feb 2020
I'm fine.
So don't question why
tears are filling my eyes.
I'm stressed
to do my best.
I must confess,
I'm a mess.
All this work in front of me,
the work,
it hurts my mind.
So don't wonder why
I will sit here and lie.
If you ask if I'm okay
just know I'll say
the same thing every time.

I'm fine......
Kurtlopez Jun 2019
How is it possible
That I’m so full
Of sadness
And yet
I feel
Empty
Kurtlopez May 2019
Sa aking pag-iisa
ikaw lagi ang kasama
sa himig mo’y nadarama
pagkawala ng problema,
inawitan mo ako upang sumaya,
sa malungkot na mundo
ako ay di na nagdusa,
panahon ay lumipas
gabay mo’y di nawala
sinasalo mo maging
ang aking mga luha.
Kung ako ay tatanungin
Gaano ka ba kahalaga?
Kunin ka man sakin
Hahanap hanapin parin…
Talagang nag-iisa
Galing mo sa pakikisama,
Salamat sa iyo,
Mahal kong gitara.
Paano ka magpahalaga ng isang bagay at paano mo masasabing may karamay ka, salamat at merong gitarang sa akin handang dumamay.
Next page