Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mili Vada Apr 2019
You
I’m drawn into,
Scooped up
I’m shattered in thousands,
Glued right up
I’m head over heals,
But just not in you.
Mili Vada Apr 2019
I forgive you, you weren’t there.
I adore you, in my head.
I’m hiding the truth,
You won’t ever see;
I cared, now I know
Mili Vada Apr 2019
Lust sparked,
Pupils dilated,
Gentle touch,
High breath,
- We did this.
Robin Dziedzic Dec 2017
Jeg vekker verden for tiden går: våkn opp

Vi kan være borte i morgen: stå opp

Jeg vekker verden, fordi jeg vil gi bort det jeg har,

I morgen kan vi miste den gavenFor hver dag er vi nærmere slutten

Som kan være starten av en ny begynnelse.

Så finn det stedet, din mening, din egen bølge,

Gi bort hjertet, gi bort alt,

Elsk,respekter andre, drøm,

Vær kul, vis verden at du er noen

Dag etter dag, tiden stopper ikke,

Jeg lever og vil oppleve hvert minutt.

Verdens farger i mitt blod,

Folkets **** med morgendagens luft,

Jeg skal vekke dere: Carpe Diem.Stå opp med ordene på tunga, jeg lever

Fra nå av, ikke fra i morgen, fra nå av,

Har jeg ikke tid til å kaste tiden bort,

Skriv livets manus selv, og visk den aldri ut.

Alle har en vei å gå, alle er noen,

Og med hevet hode bærer de stolt sitt kors,

De kan lære deg å tro, vise deg vei.

Ikke vær redd for å kjempe for tilværelsen,  

ikke vær redd for nederlag.Jeg vekker verden, det er min vei,

Mitt oppdrag, min mening.

Så jeg sier nå til dere alle:

“Opplev hver dag, og bruk din gave.”

Og hvis du tror på kjærlighet,

Sørg for at den er gjensidig,

Sammen stå opp og se alltid samme vei,

Vær sammen til døden skiller dere ad.

DET er gaven.
Jag går på semester idag
Som en fågel i en bur
Håller minnet mig kedjad
Ingenting är som det brukade vara

Solen går ner bakom havet
Just som mina känslor släpper
Jag simmer i en strömvirvel
Utan hopp om samling

Jag är nykter idag
Hon har tagit bort mitt minne
Äntligen är jag fri från kedjorna
Men mina vingar fungerar inte
This is a poem I wrote back in October. It also features in a song which can be listened to here: https://www.youtube.com/watch?v=nmrKn0hBiMI

— The End —