Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Domina Gamboa Nov 2015
Mga salita, mga letra,
Panulat ko at diwa.
Ngayo'y nagkaisa
Upang isulat ko itong tula.

Natatakot ako kasi hindi ito tama.
Natatakot ako kasi tayo ay di tugma.
Natatakot ako kasi, "bakit nga ba?"
Natatakot na lang ako bigla-bigla.

Ni hindi ko naman ito ninais,
Ni hindi ko naman ito ginusto.
Ako'y napapangiti, matatamis.
Hayan! Nangyari ka na sa buhay ko.

Natatakot ako sa sarili ko.
Natatakot ako sa iyo mismo.
Natatakot ako sa pag-ibig ko.
Natatakot ako sa paglisan mo.

Itong takot ko na bigla-bigla,
Sana mawala ring parang bula
Dahil lakip nito'y lungkot lamang,
Pangamba, balisa, agam-agam.

Tatapusin ko ang aking tula na may takot pa.
Umaasang pagsikat ng araw ako'y matapang na.
Matapang kong haharapin ang iyong paglisan,
Balang araw ika'y aking makakalimutan.
A Filipino poem about fear of falling in love with someone and fear of losing that someone. It is also about trying to forget that someone hoping that someday you'll be totally okay. :)
Caryl Sep 2015
Yung natakot ka na
Mahalin siya
Yung natakot ka na
Mawala siya

Yung natakot ka na
Sabihin sa kanya
Yung natakot ka na
Maunahan ka ng iba

Yung natakot ka na
Magbago ang samahan
Yung natakot ka na
Manghinayang sa pagkakataon

Nakakatakot
Lamunin lamang ng takot
Nalito, di malaman ang gagawin
Kung ito'y aaminin o hindi
Hanggang sa wala ka nang ginawa
Kundi matakot sa hinaharap
At masabing
*"Sayang, kung hindi lang ako natakot
Edi sana, alam mo na ngayon"
A filipino poem about the fear of having feelings for someone, and the confusion of what he/she fears about.
TJLC Feb 2015
Nagkaroon ng gana
Na magkaroon ng
Sana
Ganito kami
Sana
Ganyan din kami
Sana
Ganoon lang kami
Sana
Eh hanggang sana lang ba lagi
Ang hantungan ng tao?
Hindi
Sana
Galaw ka. Huwag kang matakot. May kasama ka naman palagi eh. Mateo 28:20.

— The End —