Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
I have never felt this way before.
I was afraid to come near the shore.
But I found myself craving for more.
Would I risk and open the door?

I’m afraid to swim into the ocean of your love.
Too scared to go deeper and deeper,
Frightened that I’d be the one to sob.
Fearful, we might end up losing each other.

You taught me how to be nice.
We enjoyed watching a heist.
You made me a better person.
Our world is a different dimension.

I found myself falling in love with you.
I‘m wishing you’d say, “I feel the same way, too!”
Oh, God, I hope and pray that it’s true,
Happily ever after for me and you.

I cant control myself now.
Please, can you show me how?
How to not like you and just let them go,
The feelings, the fantasy, oh no, no, no!

You inspire me to continue everyday,
And I don’t care of what people may say.
You are my light in every step of the way,
I love you forever and ever, please do stay.
Domina Gamboa Mar 2018
Wala na ang mga paru-paro sa tiyan.
Naglaho sila nang hindi ko namamalayan.
Kilig ay hindi na rin maramdaman.
Hindi na kita kinasasabikan.

Ano ba ang nangyari?
Napagod na ang puso.
Hindi ko na mawari.
Isip ko’y gulung-gulo.

Ang dating gigil na puso,
Ngayo’y parang lantang halaman.
Ang dating sabing sa iyo,
Ngayo’y parang hindi nga naman.

Susulat sulat ng tulaan,
Mauuwi rin pala sa iwanan.
Nagsawa, napagod, nahirapan,
Namanhid, napuno, hindi na lumaban.

Tapos na, ito na ang dulo.
Ito na ang huling tula para sa’yo.
Sana palayain mo na ako.
Gaya ng paglaya ng mga paru-paro.
Falling out. Being tired.
Domina Gamboa Feb 2018
Flowers? I won’t give you flowers ‘coz you are the flower...

Like a sunflower that brightens up my day.
Like the rose petals as soft as your skin, I say.
Like the colorful tulips, so showy like your kindness.
Like a jasmine, very fragrant and full of sweetness.

Like the daisy, sweetheart of everyone you meet.
Like the purple orchids, you are my most favorite.
Like a lily, fleur-de-lis of purity and fragility.
Like a stargazer, watching over in tranquility.

But of all the flowers, you are the most unique.
Nothing can ever surpass your beauty and physique.
Your values are very clear and very outright.
Not to mention your nature is as beautiful as the sunlight.

I hope, like every flower that blooms each day,
your splendor will always be the same.
Because happiness radiates from you.
It’s so contagious, that it affects me, too.
And yes! You are already the flower.
I hope one day, I’ll receive one or even two.
Domina Gamboa Jan 2018
Lilingon sa kanan, lilingon sa kaliwa.
Lilingon sa itaas, lilingon sa ibaba.
Kahit saan ipako ang aking mga mata,
Alaala mo ang tangi kong nakikita.

Sa kanan- naroon ang munting librong bigay mo para sa aking kaarawan.
Sa kaliwa- may tsokolateng madalas **** ilagay sa sisidlan.
Sa itaas- nakasabit ang asul na bag, iniabot mo noong kapaskuhan.
Sa ibaba- naroon pa at nakatago mga mensaheng iyong iniwan.

Ano ba? Bakit ba? Paano ba? Ano na?
Ang daming tanong na wala namang kasagutan.
Mananatili na lang ba itong palaisipan?
O maglalakas loob akong tanungin ka?

Ano nga bang mayroon tayo para sa isa’t-isa?
Kasi ako? Nahuhulog na nga yata.
Damdamin mo’y hindi ko mawari,
Tugon mo sana ay iyo nang masabi.

Ang hirap kasing manghula.
Nagmumukha akong tanga.
Kung sabihin mo na kaya?
Ako’t ikaw ba’y may pag-asa?

Hindi ka ba napapagod sa pagtakbo sa isip ko?
Ang tagal mo na ring nakatambay dito sa aking puso.
Ilang taon na ba tayo? Isa? Dalawa? O tatlo?
Wala nga palang tayo, ang meron lang ay…ikaw at ako. ☹

Hindi ko alam kung paano tatapusin ang tula.
Kasi ang kwento natin ay 'di pa nagsisimula.
Palaisipan pa rin ito sa kabilang banda.
Bukas-makalawa, ako pa rin ay makata.
#litonglito #malabo
Domina Gamboa Feb 2016
Roses are red,
strawberries too.
I went to Med,
I really miss you.

I did my best
heart on my chest
I went to the fest
Oh my! What a zest!
Domina Gamboa Jan 2016
I played the game of love.
Not knowing I'd be the one to sob.
At the beginning, it was easy.
I was winning, I was happy.

It went well actually.
It was all in favor of me.
But the fate did the twisting,
Twisting all when I was reaping.

I didnt see that coming.
All I know is that it happened.
It was quick, it was leaping.
All I know is, it was sudden.

Yes I killed her, stabbed her, shot her,
I bled her dry until she cant take it.
The last blood dropped into my hands.
Then, I realized, it was my blood after all.
Borderline personality disorder
#pain #masochism #complicated #innocence #ignorance
Domina Gamboa Nov 2015
Mga salita, mga letra,
Panulat ko at diwa.
Ngayo'y nagkaisa
Upang isulat ko itong tula.

Natatakot ako kasi hindi ito tama.
Natatakot ako kasi tayo ay di tugma.
Natatakot ako kasi, "bakit nga ba?"
Natatakot na lang ako bigla-bigla.

Ni hindi ko naman ito ninais,
Ni hindi ko naman ito ginusto.
Ako'y napapangiti, matatamis.
Hayan! Nangyari ka na sa buhay ko.

Natatakot ako sa sarili ko.
Natatakot ako sa iyo mismo.
Natatakot ako sa pag-ibig ko.
Natatakot ako sa paglisan mo.

Itong takot ko na bigla-bigla,
Sana mawala ring parang bula
Dahil lakip nito'y lungkot lamang,
Pangamba, balisa, agam-agam.

Tatapusin ko ang aking tula na may takot pa.
Umaasang pagsikat ng araw ako'y matapang na.
Matapang kong haharapin ang iyong paglisan,
Balang araw ika'y aking makakalimutan.
A Filipino poem about fear of falling in love with someone and fear of losing that someone. It is also about trying to forget that someone hoping that someday you'll be totally okay. :)
Next page