Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
ang   mga   ikaw   aking   ako   araw   ating   iyong   takipsilim   sayo   sana   lamang   bituin   natapos   buwan   tila   papunta   pagtatapos   taguan   mula   hindi   kita   mahal   nahanap   paalam   din   bawat   kumikislap   nagsimula   akong   gabi   pagbibilang   universe   narinig   ngayon   rin   eyes   pala   lang   kung   man   dilim   tuwing   nakinig   tayo   forget   laro   nanaman   dinadaya   dear   pakpak   ate   isang   pagtakbo   kaibigan   binuksan   smile   kay   alam   naglalakad   payo   likod   babala   kasama   ngiting   takot   maglalakad   open   nilalang   lima   bumababa   noticing   nakita   ilalim   uuwi   tanong   locked   tungkol   tumakbo   tenga   naghahanap   kutsilyong   seas   tumutunog   paglabas   paalis   lumulubog   pagsaksi   minahal   letter   narito   paglangoy   nagtago   kailan   dibdib   niyo   paghahanap   bibig   huling   naalala   lost   panahon   langit   anim   sabay   nanay   sampu   dumarating   pieces   mong   magpapahinga   namang   handa   taya   katang   matang   atin   rito   batingaw   mine   mataya   napakadami   sarap   paningin   natatanging   kadiliman   bilang   dati   tahanan   tumatakbo   piling   rason   yan   titigan   para   maze   apat   akin   habang   daw   makalayo   pagkakita   sermon   hinakbang   sail   dito   alitaptap   nagtataguan   salita   tama   natatanglawan   fragments   sat   nakakahumaling   nalalasap   nilisan   lumalalim   matagal   bakit   isa   pwesto   namutawi   siya   sino   isda   pagkakamali   dalawa   pitowalosiyam   mata   bobo   nating   bahay   palayo   tatlo   gabing   remind   naaalala   promise   matapos   midnight   iniisip   wala   natatanaw   pumanaw   pakialam   patapos   madapa   find