Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Paano ba simulan ang isang tula?
O dapat ba ito'y hayaang ilapat ng tadhana.
Tulad ng isang gabing mahiwagang
May simula kahit di sinimulan, magkakawakas nang di winawakasan.

Kung saan sana'y di na nagtitigan kasing lalim ng kalawakan
Di na nagtawanan sa gitna ng Univ. Ave.
Mumunting pigurang di umiilag sa sasakyan
Ngunit patuloy ang pagbangga sa isa't isa.

Kung saan sana'y di na hinawakan itong kamay
Kung sa pagbitaw, mas matinding kapasuan.
At sa mata ng buwan, sa baba ng tulay sa Philcoa
Di na sana hinagkan na parang tayo'y sa isa't isa.

Paano nga ba sinisimulan ang isang tula?
Bakit ito'y mahirap kumpara sa pagwawakas?
Maaaring madaliin pag nais na
O basta na lang iwan sa kalagitnaan.

Pero ang mga tula, ay mga marka.
Itatago ko't babalik-balikan
Parang noong gabing tayo'y naglalakad
At andiyan ka pa.
02/08/17
All the passers by stop and stare
at the girl with the sparklers in her hair
a crown adorned with precious jewels
to blind those mere mortal fools
as many men have laid at her feet
to form a blanket on the ground
but her Prince shes yet to meet
her true love has not been found
the one that will look past the glitter
and see the sparkle from within
this one will remain with her
through this turbulent life of sin.
https://www.instagram.com/p/Bk3gRnHFwbm/
The new-born child of gospel grace,
Like some fair tree when summer's nigh,
Beneath Emmanuel's shining face
Lifts up his blooming branch on high.

No fears he feels, he sees no foes,
No conflict yet his faith employs,
Nor has he learnt to whom he owes
The strength and peace his soul enjoys.

But sin soon darts its cruel sting,
And comforts sinking day by day,
What seem'd his own, a self-fed spring,
Proves but a brook that glides away.

When Gideon arm'd his numerous host,
The Lord soon made his numbers less;
And said, "Lest Israel vainly boast,
My arm procured me this success!"

Thus will He bring our spirits down,
And draw our ebbing comforts low,
That saved by grace, but not our own,
We may not claim the praise we owe.

— The End —