Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Pipin Nov 2017
Nagkita tayo sa maling panahon
Na hawak ang kamay mo sa maling pagkakataon
At ang pagtayo mula sa ating pagkakaupo
Ang tangi kong naalala ay ang likod mo

At ngayon..

Paano ko babalikan ang nakaraan
Kung sa bawat pagtalikod ko'y syang pagbuhos ng ulan.
Paano ko matatapos ang isang talata
Kung sa bawat pagsulat ko'y syang pagbuhos ng luha.

Paano ko masasabing kaya ko na
Paano ko malalamang tapos na

Sana ay kaya ko pa.. :(
Para sa iyo na kailanma'y hindi na magiging kayo.
Pipin Nov 2017
Kay liwanag na mga tala
Sa gabing walang pag-asa
Nakahundasay na mga latay
Sa lupa ko'y inialay

Dagundong ng mga bala
Patalim na pang-harana
Ang aming pamaskong handa
Para sa bagong noché buena

Alikabok na lumiliyab
Mga puwing na sumisiklab
Buhangin sa ilalim ng dagat
Sa balat ko'y namulat

Umagang kailan kaya mararanasan
Kung may bukas pang masisilayan
Ng aming pusong binubo
At winasak ng luha ng dugo...
Pipin Oct 2017
Nung una pa lang alam ko na
Pero ako'y nagbubulag-bulagan pa
Dinadaya ang sarili para sa isa
Sinasaktan ang sarili para sa kanya

Nung una pa lang alam ko na
Nang makita ko ang kanyang mga mata
Tila ba naglalakad ng mag-isa
Sa walang katapusang tulay, umaasa

Nung una pa lang alam ko na
Nang ang labi nya ay nanlamig na
Wala na ang dating pagsasama
Ang dating punung-puno ng tuwa at saya

Habangbuhay na nanatili sa nakaraan
Pilit pinagsisiksikan kung ano lang ang alam
Ang bumitaw sa tadhana para ilaan
Ang mga natitirang dahilan para lumaban
Walang katapusang paniniwala...
  Oct 2017 Pipin
unholy ghost
did you love me?
did you ever love me?
I was a bath to clean
your ego. I was the
food when you were
hungry. I was an open
mouth when you
needed to feel
good. I was something
to you, when you
needed it. I was something,
even when I was
nothing. I think maybe
you wanted to love me.
I think maybe
you never knew how.
I think maybe you never
loved anything
in your life.
so maybe you tried.
maybe you could.
but you did what you
do best. you lied and
you broke me, just
like you've done to
everything you've
ever "loved."

and you missed me
when I left, because
I made you feel whole.
I made you feel like
you didn't break everything
you touched. I made
you feel like you weren't
as worthless as you were.
I made you feel,
I was the love
you wanted to feel.
and when I left,
I left you a husk.

and I'm not sorry.
I fed you, and you
starved me. but nothing
could fill you. so I left
while I still had something of
myself.

and I hope you crumbled.
I hope you are ash.
and I hope you never
ever rise.
  Oct 2017 Pipin
Jaden Rivera
Has there ever been a person that you’ve met, loved, and lost all in just a couple of hours?
It may sound weird,  but it happens.

He spoke the first word
I spoke the last.

His eyes cut through to the center of my soul. If I didn’t know better, I’d say he knew that what I wanted was for him to talk to me.
Like he knew before I did.

It really is strange to think about, how I don’t know where he is, nor do I have proof that he exists.
He does.
He exists to me like the inevitability of death.
Just as dark, just as strange.

I often think about him, thinking about me.
I really don’t know though, if I ever cross his mind.
I guess that is why it is so strange to me, that we see the same moon, live similar lives, but we may never see each other again.

He spoke the first word
I spoke the last.*

And to think, I could’ve changed that.
I could’ve I could’ve asked him for some way to continue our conversations.
To allow us to grow closer.

But I didn’t.

I spoke the last word.

I watched him leave the room.

I watched him exit my life.

I wonder how my life would’ve changed,
If he uttered the first word,
And the last had yet to be spoken.
  Oct 2017 Pipin
Echo Alpha
Maybe it's you
Maybe it's me
We just need one answer
Why we couldn't agree?

You told me to stop
But I still go on
I asked you to stay,
still you walked away

I am not perfect
So are you
But this love I have for you,
you know that it is true.

Every single words you say
Marked my soul like a doltish burn
It felt like you're killing me
But I loved you so I chose to stay

So I guess it was really me
this uncontrollable love that almost got me killed
I know now why we never could agree
You are different and so is me.
  Oct 2017 Pipin
Echo Alpha
I don't know if it's love or lust.
All I know is 'you and me' is a must.
I should've known it won't last.
Nights we shared were nothing but a dust.
A letter to someone. . .
Next page