Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Khoi Sep 7
Die son het geskyn oor die more
van ons mense,
terwyl die mis stilletjies inbeweeg oor hierdie toe nog rustige waters,
Ja wit skuim soos 'n skim
was met duisende
jare van ons voorvaders se rus en vrede verwelkom.
Met bloed van verwoerd het die wit skuim en die skim gesien hierdie paradys is vir hulle baie goed en met 'n spieel en versteekte dolk en drank
agter die kraag
ons"primatiewe volk" se gehee
sistematies
vertraag, belieg, omgekoop
verslaaf
verkrag
vermoor
ultemiet
ook
soos 'n dwaas
heeltemal
verplaas.
.
Die son skyn oor die more
van ons mense terwyl die mis
stilletjies uitbeweeg oor hierdie
onrustige waters, honderde jare
van marteling kan jou brein so
KONDISIOENEER,
om te luister na die valse profeet wat vir jou
dan!!
met
hulle leuns
BEKEER
en
REGEER.
Skrik wakker my mense
dit het tyd geword
om braaf terug te veg vir ons
EER,
want "hierdie pyn"
is van ....lankal af
SEER
.
Jy is eintlik sy baas
Dit gaan oor waar jy jou kruisie plaas,
BRUINMENS
stem!!!
EG
hierdie plek gewaarborg
deur geskiedenis
is
eintlik
JOU
  geboortereg.
Khoi Sep 5
You spoke loud
thank you for listening
the unwaxed ear
  Sep 5 Khoi
Nigdaw
my wife watches tik tok in bed
sounding like she is trying
to tune in a radio to someone's life
so many voices fading in and out
or maybe a spirit box with a message
from the other side

I'm with Johannes Gutenberg
some 570 years behind
the smell of the print as much
an enjoyment as the words inside
the book I am reading
about his life

we lie
a respectable distance between us
centuries apart
Khoi Sep 2
Innocence is the catalyst
a child the key
Compassion births belief.
Senryu
  Sep 2 Khoi
J
there are secrets that I
have trouble admitting even for myself.
and less yet more than myself
admitting to others.
I can spill some dark secrets
some entirely perverse
damaging
degrading
killing
secrets and
yet there are some that I cannot
I cannot
even talk or think about
or imagine
and therefore I will not speak
you will not know.
hm. this sat in drafts for a while. nothing too too much, but you know what I mean. maybe one day I'll write about it.
Next page