Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
  5h Triste
M
darling,
you
are
a
walking
evidence
that
poetry
is
not
always
written.
Triste Sep 29
She met an artist
His fingers were made of gold
They moved like brush strokes
She was an empty canvas
His portrait of rainbow tears
Triste Sep 29
Close your eyes my dear
The night is long dream away
I am here to stay
Triste Aug 29
Ikaw, sa bawat pintig ng puso,
Na gumuguhit sa mga labi
At nabubuhay sa banaag ng mga ginintuang araw natin
Ako, sa bawat ragasa ng damdamin
Nangingilid na mga luha, binabaha ang isip sa gabing hindi mapayapa
Tayo, sa bawat pagkakataon
Sa gitna ng meron ay walang katiyakan
Sa buhol-buhol na mga tanong,  mga sagot ay hindi makalaya
Hanggang sa tuluyang sumuko at itanikala
Oras, sa bawat kumpas ng iyong mga kamay
Sadyang hindi nakaayon
Sa takbo ng ating panahon
Himig, sa bawat indak ay mananatili tayo,
Magpapatuloy ang awit at tula
Na humabi sa alaala ng kahapong mapangarapin
Makata, sa bawat salita ay mabubuhay ka
Nakaukit sa ningning ng mga tala
Ang pag-asang muli ay masilayan ka.
Triste Jul 20
Patiently wait
For the shadows
To touch the light
Darkness
Get on and strip the mind
Empty hands
And haphazard tracks
Take the pieces on for a ride
Triste Jul 3
The mind is a graveyard
Of memories
Without headstones
Date and time
Name and place
You have put them all to rest
But what do you do on days
When they suddenly turn up just right across the street?
In his favorite shirt
Or wearing her beautiful smile?
Will you run away?
Or hope for them to stay?
Triste Jun 19
Mga hampas ng alon
Sa naglalarong mga pagkakataon
Iniunat ang kamay ng panahon
Ako ay lulusong
Dala ang mga alaala ****
Naibulsa ko hanggang dapit hapon
Naisama sa mga baryang wala ng halaga sa ngayon
Hindi na mabibili ang kahapon
At walang biyahe pabalik sa nakaraan
Haplos ng tubig sa mga ligaw na paa
Hindi batid ng dagat ang bigat ng kahapon
Mga binitawang salita
Ay tuluyan ko ng itatapon
At sa aking pag ahon
Hindi na muling lilingon
Next page