Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Natasha Tai Apr 2020
swish of sheets
and flurries of light,
cotton through fingers
a touch to wet ice.
pillows of white,
slow nights of sleet
call to mine conscience
fond memories to keep.
a tribute to my father, who sprinted out of the house worried when eleven-year old me laid motionless in the snow.
Gorba Feb 2020
Man får säga ibland
Att det finns skönhet som inte går att beskriva
När till och med en himmelsk strand
Skulle se gräslig ut om man skulle jämföra
Så länge jag bor här
Kommer det inte finnas något att klaga på
Vi är som ett par
Med två partiklar som möttes och blev oskiljaktiga
Jag har varit med dig i tre år nu
Och kärleken brinner fortfarande
Det är uppenbarligen jag och du
Och det är inget erbjudande
Det är hellre ett vackert oundvikligt löfte
Som skrevs med outplånligt bläck på ett häfte  
Du ser ut som en mångfacetterad hydra
Som står ovanför en blå matta
Det känns så skönt att korsa dina broar
Och att gå vilse i kurvorna du har
Jag måste också prata om din gröna klänning
Som man inte kan undvika att smeka
Den absorberar solsken, släpper syre, får oss att leva
Och gör mig glad när jag kommer kring
Du är ljusare än solen under sommaren
Men mörkare än ett svart hål när vinter spränger dörren
Som regnet som får regnbågen att dyka upp
Uppskattar jag mörkret för då ser man norrsken
Samtidigt, brukar snö bygga upp
En vit rock som försvinner sen
Du var inte mitt första val från början
Men nu står du högst upp på listan
Jag behöver erkänna att jag är kär i dig
Trots att du inte ens är en riktig tjej.
Visit me in Stockholm
We'll be happy together
Locked up and stuck wherever
Stay with me
Forever
For: Huxley Densen
Sharon Talbot Aug 2018
Fingerprints and fibers,
Accumulated talk,
Whispers in the corners,
Bodies demarcated in chalk
On the marble courtroom stairs.
His misery became a pall.
With mourning signs in splattered pairs,
Red flowers on the wall.

All that he had left behind was grief
And powerless rage,
A Tansu chest in high relief,
A coiled brass clock fatigued with age.

Retreating to a white house in Simrishamn,
He’d walk his dog along the shore,
Find sterile clues amongst the sands,
And travel a ferry between two lands.

And now: An experiment! Blame Google Translate for this weird (?) Swedish translation: Please tell me if this is a bad translation!

Fingeravtryck och fibrer,
Ackumulerat samtal,
Viskar i hörnen,
Kroppar avgränsad i krita
På marmor rättssal trappor.
Hans elände blev en pall.
Med sorgsignaler i splatterade par,
Röda blommor på väggen.

Allt som han hade lämnat var sorg
Och maktlös raseri,
En Tansu bröst i hög lättnad,
En spolad mässingsklocka utmanad med åldern.

Att återvända till ett vitt hus i Simrishamn,
Han skulle gå sin hund längs stranden,
Hitta sterila ledtrådar bland sandarna,
Based on the show and novels of Henning Mankell, "Wallander", an existential, chronically depressed detective from Ystad, Sweden, is unable to leave his police work at the office. He alienates everyone and loses anyone who gets close. In the end, he is left burdened with Alzheimer's and tragic memories.

Och resa en färja mellan två länder.
Baserat på showen och romanen Henning Mankell, "Wallander", kan en existentiell kronisk deprimerad detektiv från Ystad, Sverige, inte lämna sitt polisarbete på kontoret. Han alieniserar alla och förlorar den som kommer nära. Till sist lämnas han av Alzheimers och tragiska minnen.
Next page