Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jordan Gee Sep 2022
hanging halfway out of a cocoon
woke up in a rage
my new body was congealing
suspended in soup like a silkworm
like a bee without a brain
drinkin up all that Royal Jelly.
I had my eyes closed
I was lying so still for so long to be just shaken awake like that.
What even is this Light?
an instagram aesthetic told me to
‘shed my circumference.’
like I haven’t already woven a whole tapestry of snake skins
wide enough to cover the whole ****** sun.
So I lifted my ax and
bam
manifested myself something to chop.
maybe now I’ll put the ax down once
and see where goes the edges of my world.
maybe the Masculine isn’t what they told us it was.
maybe the Masculine isn’t some rugged five’ o'clock shadow come to steal ya girl.
maybe the Masculine isn’t some ****** frat boy who gets the most toys and wins.

maybe the Masculine
is just an old grandpa
holdin up his baby granddaughter girl,
laughing;
eyes shining in the sunlight
sitting atop a bronze hippo at the Philadelphia zoo.

©️  Jordan gee
In alarum in umbra Mercury Rx
neth jones Apr 2021
arts great salivation
       teats nightly
acts the thistle
       at this little establishment

   collude here :

* fierce nourishment
* jester
* rumpus of competition
* ...much goad
  in a fester of seemly company
Maria Etre Apr 2021
To the (ad)ventures
about to happen
I can't wait to
skip you
to the
best
------------
5
4
3
2
1
Skip Ad
John AD May 2020
Isa pang rason , Sa pag-usad
Kurbang linya , katamtamang ruta
Tunog ng kampana , ginising ang isip
dati rati sumisilip , reyalidad na ang panaginip

Tinagpi ang pisi , bagwis muling papagaspas
Sanhi ng dahas naakit , uwak ay maghihiganti
Paglubog ng araw , pagsikat ng dilim
Sanay na kong bangkay , Nanghuhusga nalang ako kung sinong mamamatay

Kamatayan ang aking katauhan
Orasa at karit aking sandata
Buhos ng lupa , Kalkulado ka
Sa pagdaan ko , mananaginip ka
John AD May 2020
Matalas na mata , Tulog lang sumasara
Kadiliman sa kuweba, Nangangaso ng bampira
Walang talab sakit , Manhid ang resistensya
Paniking dinagit ng uwak , Inihanda sa noche buena

Inakit ka ng huni , Siniyasat ang gamot
Iturok sa sarili , Patayin ang salot
Balisa kaibuturan ng iyong isip
Umipekto ba ang eksperimento? Dinalaw ka ng idlip

Napuksa na ang sakit , Galak ang mamamayan
Nagluksa na ang uwak , Sakripisyo'y inilaan
Kampanteng mga hangal , Higanti ng sinaktan
Pagpatay ng mga uwak sa mga taong makasalan
Ang pisi ay patibong
John AD May 2020
Pagpatak ng ulan , kasabay ng aking mga luha
Patpating katawan , baluktot na at nakahiga
Hindi na makagalaw , Pinilit kong lumaban
Kaya konti nalang , Pataba na ako sa mga halaman

Bakit mo pa ako didiligan ? Basa na ako ng sariling mga luha
Tagtuyot nalang hinihintay ko , Hindi mo kasi ako makuhang punasan
Pawis na pawis na mga kamay , Ang dulas wala akong makapitan
Natanggap nyo na ba ang bangkay ko , Puwede naman kayong makiramay.
John AD May 2020
Digmaang hindi pisikal
Walang bakas ng dugo
Malihim ang sanhi
Manhid ang Puso

Emosyong magpatiwakal
Nalilingid sa sulok
Kaisipa'y ngangungulimlim
Punyal , Sagot sa Lunos

Mabagal ang kapbisa
Itinatangis ang sakit
Ipinikit pagod na mga mata
Umaasang maibalik

Mulat na,Walang nagbago
Tila tuod na nilalang
Sabik ng masinagan ng araw
Sobrang dilim kasi rito
Pamilya hinahanap kita
Hindi ang Lungkot,Kundi Ang Saya
Masayang Alaala,Mararanasan ko pa ba?
O mananatili nalang itong isang alaala...

"Sana my paraan pa upang hindi mapigtal ang mga Pisi"
Next page