Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Payton Feb 2021
I've always dreamed of adventure, but now, I'm not so sure.
I grew up playing video games and playing pretend in the woods.
What I would've given to be Link with my own legendary quest.
But these are turbulent times.
Between my anxiety and the businessman-president and his blue-bird threats and the media, honestly, I'd rather curl up in a ball and stay inside my house forever.
But the truth is, no one ever caught a crocodile by hiding in their
house.
It takes real bravery.
And while I've got problems staring me down like I'm deadmeat,
I've got to be a crocodile hunter. I have to.
It's the only way to free the princess trapped inside.
This poem aged well —ha! Guess I got my wish to stay indoors! I caused COVID-19, so feel free to cancel me, I guess!
This poem was written in 2016.
Donward Bughaw Apr 2019
Bakit ba
kayraming naghahangad kumuha
ng upuan
at mayakyak sa gano'ng klaseng lilingkuran
gayong kayraming bangko
at monobloc na puwedeng up'an?
At kung maupo na'y ano?
Di man lang magawang tumayo
at tingnan
ang kalagayan
ng mga taong nakatayo sa harapan
na sa tinagal-tagal na panahon
ay nanigas na't na-estatwa
habang pinanonood kang nakaupo
ng komportable
sa hangad na upuan.
Ang tulang ito ay inspired ng kantang "Upuan" ni Gloc 9
Donward Bughaw Apr 2019
Anong tapang
mayroon ka
at kayang pumaslang
ng lamok—
mahihilo,

malalagpak sa lapag
na para bang
hinihila
ng dagsin pabagsak—
sa loob ng aking
magulong kuwarto.
Ang katol ay nakakapatay ng lamok. Tunay, nang mapatunayan ko ito isang gabi habang pinapanood ang umuusok na sinindihang piraso ng katol. Iilang lamok din ang nakita kong animo'y nahihilo matapos maamoy ang matapang na amoy nito.

— The End —