Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Apr 2019
Bakit ba
kayraming naghahangad kumuha
ng upuan
at mayakyak sa gano'ng klaseng lilingkuran
gayong kayraming bangko
at monobloc na puwedeng up'an?
At kung maupo na'y ano?
Di man lang magawang tumayo
at tingnan
ang kalagayan
ng mga taong nakatayo sa harapan
na sa tinagal-tagal na panahon
ay nanigas na't na-estatwa
habang pinanonood kang nakaupo
ng komportable
sa hangad na upuan.
Ang tulang ito ay inspired ng kantang "Upuan" ni Gloc 9
Donward Bughaw
Written by
Donward Bughaw  19/M/Laparay, Talusan, ZSP
(19/M/Laparay, Talusan, ZSP)   
248
 
Please log in to view and add comments on poems