Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Angelito D Libay Jun 2020
Sa imo ra nipitik ning akong dughan
Buntag, udto, ug gabieng tanan
Na bisan ug namalandong ko sa makadaghan
Dinasaysay gihapon niini ang imong ngalan.

Sa imo ra nitotok ang akong mga mata
Sa matag pilok niini, imong nawong ang makita.
Ug bisan paman ug motan-aw ko sa ubang dalaga
Ikaw raman jud akong makit-an na gwapa.

Sa imo ra nilupad ang akong hunahuna
Nagahandom na makauban ka sa matag takna
Nahigam ko, lisod jud ning mahigugma
Magpanikad sa adlaw na makaanha ko sa imoha

Ug sa imo ra iukit ang akong ugma
Hugot sa pagtoo na dili ko sa imo mawala
Ubanan teka sa kasakit, hilak, ug pagmaya
Hangtod kitang duha husgahan na niining kalibotana.

Sa imo ra.
Famous Isaacs Jun 2014
Here, now, is the world before me:
Women are struggling to make a living
And men struggling for beer.
The markets are full of drying-up warehouses
And market stalls pregnant with emptiness.

A woman comes in,
Calls the last goods on the shelf, indicating interest.
There are the dying smiles that echo no goodwill
Upon the naming of a price-below-purchasing;
There are the hungry laughters at the teeth of the buyer
Who seeks his own gains;
There are the welling-up tears that fill the eyes of the seller
Who needs the penny to live another day.

Poverty and want wears an ugly face
And gives hate a voice to echo its disdain.
Much displeasure fills the air but in business
The customer always wins.

Pain eats up my heart as I watch the transaction.
Here, survival matters- just as much as love,
But now even this is no more.
                                                      
                                                                                     Abacheke-Egbema, Imo State. January 2014
Basically, my kind of poetry is that which is about people, about lives, about women and children- their very lives interests me.

— The End —