Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
katrina paula May 2015
Dalawang Haiku ng Pagkahulog

Halimuyak mo
Sumasabog sa puso
Hinto ang mundo

**

Kalat sa daan
Gaya ng 'king pag-ibig
Tuyo at pisak
Dahil nangako ka ng bulaklak
*m.a.
Therese G Nov 2014
Step into the train
as cherry blossoms kiss you
a fragrant goodbye.

— The End —