Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2015
Dalawang Haiku ng Pagkahulog

Halimuyak mo
Sumasabog sa puso
Hinto ang mundo

**

Kalat sa daan
Gaya ng 'king pag-ibig
Tuyo at pisak
Dahil nangako ka ng bulaklak
*m.a.
Written by
katrina paula
2.4k
 
Please log in to view and add comments on poems