Message

As we move on
to the next page of our lives,
always remember
how happy we were,
how we smiled together
how we laughed like its the end of the world.

You can keep my heart,
my fragile heart.
Keep it within your soul,
deep within your heart.

I'll always remember
how you kissed me
while you whisper you loved me.
Always remember that
I will always love you.

I now understand
the reason why it is called
falling in love

because it hurts.

Parang kailan lang tayo'y nagkasama.
Puno ng ngiti at maliligayang sandali.
Madalas tayong magkausap,
Chat sa gabi, text sa umaga.
Magdamagang pag-uusap sa skype
hanggang sa sumikat ulit ang araw.
Kinaumagahan, nagtatanungan ng
"May lakad ka ba?"
"Gusto mong sumama?"
"Tara, saan?"
"Kahit saan, basta kasama ka."

Minsan gusto kong tumigil ang pagtakbo ng oras
tuwing magkausap at magkasama tayo,
ang bilis kasi, kasing bilis
ng pagtibok ng puso ko tuwing
tinititigan mo ako sa mata.
Di mo namamalayan ang pagtakbo
ng oras 'pag masaya ka.

Kasing bilis rin ng pagtakbo ng oras
pagbabago ng atensyon na ibinigay mo.
Ewan ko na lang ngayon,
kung bakit kadalasan
iniiwan mo na lang ko ng basta-basta.
Hindi ko alam kung saan ako nagkulang.
Kung pwede pa nga lang makasama
kita sa lahat ng oras, ginawa ko na.
Pero hindi rin pwede
kasi may kanya-kanya tayong buhay.

Siguro minahal kita ng sobra-sobra
kaya hindi ko nakita
ang mgapagkukulang at pagkakamali ko.
O kaya ay laro lang sa iyo ang lahat.
Para kasing pinakilig mo lang ako saglit
tapos iniwan mo ako kung kailan mahal na kita.
Iniwan mo ako ng wala man lang sinabing dahilan.

Talo muna ngayon.
Hindi pa naman katapusan ng mundo kaya ngingitian na lang kita.

Its haunting me,
the feeling I cannot escape.
I'm lost in this strange maze
with a strange feeling.
Though it sounds like nightmare
but it taste like a beautiful dream.
The sound of music
seems unreal.
It's like a melody, a lullaby
that keeps your heart awake.
The once an empty canvass
now seems to bloom with beauty,
filled with color and piquancy.

This dream isn't done
when I woke up with you.
I'm falling for you.

She is like a blade of ice,

so sharp and cold,

yet so beautiful

that freezes my heart.

It was a rainy, cold night,
In a room full of despair and hate
when darkness devoured
what was left in my humanity.

As I was blinded and lost
I succumb in fear.
My mind goes blank,
my heart stops beating,
my tears started to fall.

It was not just a bad dream,
it was the most horrifying nightmare after all.

You may not see me,
        but I always look at you.
You may not hear me,
        but I always listen to you.
I am may be nothing to you,
        but you are my everything.

Next page