Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
You!
Your name sounds like any weather

It could be rainy
when everything seems so gloomy.

Sometimes it's windy
and you make me feel so carefree.

Most of the time it's sunny
you make my world so bright and happy.

Whatever it may be,
I just want you to be close to me.
It's Cindy
Maybe she was right,
and I am wrong.
I was out of sight
for so **** long,
believing I was the one
who could save her.
I could have done
more just to be with her.
Sa bawat patak ng ulan
ay mga dalita ng nakaraan
at mga alaalang ayaw balikan.

Ang lamig ng panahon,
pilit pinapaalala ang kahapon
tila ayaw akong makaahon.

Sobrang dilim ng kalangitan,
animo'y walang hanggan
itong aking kalungkutan.
Sa bawat pitik ng oras
ay isang kahapong nakalampas.
Sa bawat bigkas ng mga letra
ay mga kwentong puno ng saya.
Sa bawat tinig ng iyong mga bibig
ay mga kantang malamig na himig.

Pero paano kung sa isang araw ay bigla ka nalang nawala,

Anong silbi ng pagdaloy ng oras
kung sa alaala na lang kita kasamang lumilipas?
Ang mga letrang binibigkas na sanay para sa'yo
ay nagsilbing sigaw sa kawalan ng aking paghihingalo.
Ang mga malalamig **** halakhakan
ay napalitan na ng nakakabinging katahimikan.

Isang buwan kong tiniis,
itong aking paghihinagpis.
Sa bawat araw ay ikaw ay nakakapit
sa utak at pusong kong masakit
at umaasang di maglaho ang nasimulan
kahit pinutol pa ng isang buwan.
Gemingaw nako nimu.
In the silence of the night,
there's a sparkling star in sight.
Virtuous flicker like a whit
glimmering like a dancing fleet.

A small, chilly voice whispers,
like winter cold teasers,
passing with a glacial breeze,
those angelic voice makes me freeze.

But

It was you all along,
swaying while I am alone,
singing with a voice of an angel,
enthralled me under a spell.

You're the one shimmering like the stars
guiding me like a sailor lost in spars.
Does distance really matter
when someone falls in love?

Does it really matter that I just
want to hold your hand?

Does it really matter that I just
want to feel you warm embrace?

Does it really matter that I need you here?

Why do you have to be so far away?

Time flies so fast.
Count in one to ten.
Then boom, she's not yet here.
Will this go on forever?
How long will I suffer
without you here?
I'm longing with those angel lips
The angel lips that would bring me to heaven.
Life is a mystery.
At one point,
We could be happy,
but
one mistake,
could end up in misery.
Next page