Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Falling in love
feels weird.
It's like
ripping your ribcage apart,
gouging your heart out,
taking it to its rightful owner,
and placing it to her chest.
@justcindyd Please
I just can't believe my eyes,
In my front is an alluring lass.
With pitch-black hair and radiant smile.
With silky skin and warm vibes.
With a soft embrace and skinny thighs.
With pink lips that kisses like a sun rays,
which blows all the cold night's haze.
I am missing your warm hugs and kisses
Wherever you are,

That's my home.

I will go

wherever you are.
I'll go wherever you are.
Akala ko, di ko naman siguro ikakamatay,
Kung hindi ko mahawakan ang iyong mga kamay.

pero

Hindi ko yata tanggap ang buhay
Kung saan di man lang ako sumubok magtagumpay.

Handa akong harapin ang katutuhanan,
Kahit pa ito ay walang katiyakan,
Kahit pa may pangamba sa iyong kasagutan.
Minsan
tayo'y pinaglalaruan
ng tadhanang mapaglinlang.

Kung kailan
buo na ang loob ****
isugal ang buo **** pagkatao.

Tsaka naman siya
hindi sigurado sa iyo.
Can I just disappear?

I felt too small,

so dispensable,

so replaceable.
She's not an open book.

She's a mystery to be solved,

An enigma to be fathomed.


But I love the way she is.
Next page