Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nala Alfira Oct 5
a man ruins my childhood
a man ruins our sisterhood
a man ruins her motherhood

but it all happened cause
we thought we loved them while
we only wanted to be loved
the only thing you can fix is yourself
Nala Alfira Sep 30
i've invited her to
a dark place which
is called my mind and
she stayed with me

i've taken her to
a rushing river which
is called my tears and
she swam in deep

i've walked her through
an eggshells path which
is called my traumas and
she held me tight

i don't even feel like
i need to make her stay
cause she will
this level of trust is... rare
Pusang Tahimik Feb 2019
Nagising mula sa maingay na telepono
Tinig na bumabati ng isang maginoo
Maligayang kaarawan saad ni Piccolo
Bumangon ka na riyan at pumarito

Katawan ay nakapako pa sa higaan
O, bakit ba kay lambot nitong aking unan?
Ang bumangon ay tila palaisipan
At ang panaginip ay nais pang balikan

Ngunit tatayo na upang mundo ay harapin
Sa labas ng pinto katotohana'y malagim
Sa likod nito ay papanhik pa rin
Sapagkat ang tumanggap ay natutunan ko na rin

Sa lugar kung saan ang lahat ay gaganapin
Lahat ng handog at pagbati ay tatanggpin
Ngunit tila nasa gubat at nag-iingat pa rin
Sapagkat maging sa mga banal ay may ahas pa rin

Sa wakas ang araw ay natapos na rin
Bulong sa sarili na tila ba aantukin
Ang araw na ito'y tiyak na lilimutin
Nang taong sa tiwala'y may suliranin
JGA

— The End —