Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
aL Feb 22
Malaya ang iyong kaluluwa na makasama ang mga naturing **** bahaghari ng iyong buhay, magpakasagana ka sa katuwaan, ngunit huwag palilinlang.

Mga mata **** huwag sana paaalipin sa hindi makatarungang kanilang nakikita. Higit pa sa makikita mo sa salamin ng iyong pagkatao, ang unang hakbang ay iyong pagkilala sa iyong sarili. Ngunit huwag palilinlang.


Kamay mo nawa ang siyang unang magaakay saiyo sa paggawa ng tama, magtatapon rin nawa ng lahat ng bakas ng kasamaan, at huwag kang palilinlang

Ang iyong isip ay gawing mapanalig sa pawang makatarungan lamang, ilayo ang iyong sarili at bigyan ka nito ng kasarilan nang hindi ka malinlang.

Kapwa, isa ka sa kaunting dahilan ng ating pagsibol. Magsisimula sa iyo ang pagbabago. Huwag nang hanapin pa ang katotohanan, sapagkat nariyan na sa iyong harapan.

Huwag itapon ang biyaya at karapatang maka-kita ng tama, maka-tutol sa kamalian, maka-pigil sa nangaapi at maka-gawa ng mabuti.
aL Feb 22
To the lord or to the devil
To whomever I served really well
Give purpose to these unworthy & pure hands,
Touch my unknowing soul and tell
;
Which shall I inherit?
Great life of profanity
or blant righteous enternity

Is lifetime in this very soil the damnation?
I live with trembling fear for every of my actions

With these lips I've sin
With them I confessed, too
My heart knows nothing within
With my worthless words, I ask you.
Mad confusion
aL Jan 20
A loved outlaw, a charismatic psychopath
Forgiven because immorality is subjective
aL Feb 16
Left enchanted by unseen wonderfulness,
Intangible attributes could hold so much power
And yes, naked eyes won't see such easily
Peculiar taste in beauty shall all we differ

Like a diamond in gold rush, worthy but unwanted.
aL Feb 5
An evil man who became righteous will get glory while righteous man who soon turned to be an evildoer will burn in sulfur.
But how can something blame the poor? A hard rain is falling and there's no shelter for the storm, no soup for warmth, no water for everlasting thirst and just like there ain't no god.
Cause some folks god means hope.

Fate lies just like the devil always do
Sweet words could lure a confused ears, lonely eyes could be tricked by aesthetical beauty, unsoulful heart can outbeat a purer one.

Hell could be somebody's paradise. Billions of different preferences, why cant you say yours? Everyone is afraid of something, humans tremble, pain is to feel. And beauty is so subjective you don't know what's attractive anymore.

Evil exists cause god chose a contrary. All things are balance, makes things heavenly. Some are made to be unholy and some chose to worship their own body.

2.24am sixth of my February
I cant get sleep
aL Feb 5
yawning over existentialism
too immoderate for my shallowness
i only applause for big explosions
slapstick is the one i like the best

more on the eyes, less on the head
that's me.
Pop culture today
aL Feb 5
Thirsty throat awaits the master
Hands itch to fetch lord some water
Drought of blood in veins won't matter
Cause dehydration puts me into flatter

*passive aggressive self harm
hyperbolic
aL Feb 5
wake to another morning to find
all inside of her is colored gloomy
but still perfect misfit in saddest veil
but always been dreary

waiting to be read,
thousand of words made silently
watered colors by some tears
sad essence, thievery of her beauty

cheap invisible mascara
her face to bear
smile she couldn't afford
she shall not wear

lifetime was stolen,
fear lingers in feels
in such short time, forgets to be hurt
a sudden made a heart of steel


1.19am, 6th of February
Imadethis
aL Feb 4
Sa minamahal **** mga puting pahina
Inuukit ang guhit, mga pinagtabing letra
   Maibsan lang ang nangungulit na pangungulila
Upang pansamantalang mawala sa mga alaala;

Saradong puso na nais sanang muli ay madalaw
Ngunit ang susi tila'y tuluyan nang nagpaagaw
Marahil sa tulad kong naghintay sa pagikot ng mundo
Para lang masulyapan ang magandang ngiti mo
__
Hilaw na pagtingin, hindi na mapagbibigyan
Sa iisang hiling na ikaw ay mapakiusapan
Tanging hangin nalang ang mahahagkan
Habang ikaw ay nasa aking magulong isipan

Sa minsanang aking pagkakamali
Mas nakilala ka
warning: bit of edgy

-metaphorical
.
Next page