Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
aL Mar 4
Mabangong halimuyak
sa naghihikahos na paligid
Ano pa ba ang natitira sa buhay
na dapat pang malaman?

May kahulugan ba ang pamamalagi sa mundong ibabaw?
may saysay pa ba ang kaluluwang nakatira sa aking katawan?
**Napakaganda ng paligid, sapat nang sagot ang nakikita para mabuhay ng may masayang ngiti kahit na ba may kahirapan sa tabi tabi,

Pessimism reigns

Ngunit ang tanong ay namamalagi, ano bang saysay ng buhay?

— The End —