Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 14
,
Kasama ka sa aking mga muting panalangin
Sa aking isip, minu-minuto ay ika'y aking dadalhin
Aking pagibig ay iyo lamang, lalo pang paiigtingin
Lahat nalang ay gagawin, upang manatili sakin ang iyong pagtingin
aL
Written by
aL  22/M/Philippines
(22/M/Philippines)   
  192
 
Please log in to view and add comments on poems