Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mar 14
Sa mabuting pakikipagbaka
Hindi makararanas ng sagana
Sa maayos na pakikipaguri sa kapwa
Hindi magbibgay sa iyo ng saya

Ang mabuting pagkatao ay hindi naghihintay ng gantimpala
Kaloob ng maykapal ang paggawa at pag isip ng tama

Kayrami ang mapalad sa mundong ibabaw;
Iba'y sagana sa yaman at salapi
Iba'y namamahal ng marami
aL
Written by
aL  22/M/Philippines
(22/M/Philippines)   
133
 
Please log in to view and add comments on poems