Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
aL Sep 17
Bibiguin ka na ng lahat lahat,
Tatalikuran ng iyong itinuring kaagapay
Kalilimutan ng iyong mga karamay
Ngunit sa iyong pagpikit hindi ka iiwan ng dilim,
Sa pag iisa ay siya'y iyong kapiling

Sa paghagulgol mo'y luha lamang ang hahalik sa iyong mga pisngi
Susubaybayan ka ng lungkot sa iyong  pag iisa
Sasamahan ka hangang sa huling hininga mo ng mga mapapait na alaala
Mananatili sa sugatan **** puso ang dilim ng kahapon

Hindi manhihinayang ang sanlibutan sa iyong maagang pagkawala,
Mistulang ang iyong sarili mo nalang ang dapat siyang mag akay sa iyong sangkatauhan
Tayo ay nag iisa, huwag kang palilinlang sa ilusyon.....
aL Jun 22
Ibenenta ang sarili upang makabili ng kaunting dangal,
Para maliit na salaping hawakan lamang nang saglit ng madungis na kamay

Nanginginig habang malalim ang hinga, ngayon paba isusugal?
Kapirasong pagasa na lamang ang natitirang karamay
makesnosenseatall, makesnodifferenceatall
aL May 31
I bummed a cigarette from a  loving ghost, again
Seems like every sins committed by these hands and lips are twice my age
How could a kiss make you old?

Told not to a soul that I would quit obsessing
cause only her smoke comforts me inside
aL May 31
Now, her heart lacks a courage
then she knew that she couldn't cry forever....

Is this madness? I forgot to ask her
And how does it feel?
aL May 31
In near dawn,
while everything is barely awake
I opened my eyes
or a scream woke me up
She sounded in like despair
Drowsiness of mine was gone
but still I chose to close my eyes
A dark joke for a man full of nightmares,
Sadistic devil's cheap comedy
Lowest form of life, is to be afraid of what you don't believe in.
Mumu
aL May 19
Is life really full of imperfections because it is short?
For how long sanity will be in yours if you gained the immortality?

some cold heart could easily remember
the last time you love a one back
endlessly, will adore your twisted beauty
just dullest envy reigns inside,
where's the rain when it needs you...?
aL May 18
Sa aking inang bayan,
Pag asang iyo nga ba'y nasaan?
Kung ang tanging nakahawak sa binhi mo'y mga kawatan.
Ilang ulit nang iyong mga anak ika'y nasaktan

Ano nga ba ang iyong hahantungan?
Inang bayan,
Kung kaming tunay na mangiibig sa iyo'y nagkulang sa paglaban
Para lamang sana sa iyong nasa malayong kalayaan
Upang sa kabila ng aming bigat na iyong pasan
Makapamalas kami sa iyo ng kaunting katamisan
Para lamang sa iyo, harinawa, inang bayan.
Made this while taking a dump

#
Next page