Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
aL Apr 2020
My absence to the real world
My solidarity with loneliness
Never had I longed for daylight
Never had I belonged to life's gift of happiness
And I fear someone's words
More than blades and swords
Because I'm much easier to harm
Not much but just a human
aL Sep 2019
Bibiguin ka na ng lahat lahat,
Tatalikuran ng iyong itinuring kaagapay
Kalilimutan ng iyong mga karamay
Ngunit sa iyong pagpikit hindi ka iiwan ng dilim,
Sa pag iisa ay siya'y iyong kapiling

Sa paghagulgol mo'y luha lamang ang hahalik sa iyong mga pisngi
Susubaybayan ka ng lungkot sa iyong  pag iisa
Sasamahan ka hangang sa huling hininga mo ng mga mapapait na alaala
Mananatili sa sugatan **** puso ang dilim ng kahapon

Hindi manhihinayang ang sanlibutan sa iyong maagang pagkawala,
Mistulang ang iyong sarili mo nalang ang dapat siyang mag akay sa iyong sangkatauhan
Tayo ay nag iisa, huwag kang palilinlang sa ilusyon.....
aL Jun 2019
Ibenenta ang sarili upang makabili ng kaunting dangal,
Para maliit na salaping hawakan lamang nang saglit ng madungis na kamay

Nanginginig habang malalim ang hinga, ngayon paba isusugal?
Kapirasong pagasa na lamang ang natitirang karamay
makesnosenseatall, makesnodifferenceatall
aL May 2019
I bummed a cigarette from a  loving ghost, again
Seems like every sins committed by these hands and lips are twice my age
How could a kiss make you old?

Told not to a soul that I would quit obsessing
cause only her smoke comforts me inside
aL May 2019
Now, her heart lacks a courage
then she knew that she couldn't cry forever....

Is this madness? I forgot to ask her
And how does it feel?
aL May 2019
In near dawn,
while everything is barely awake
I opened my eyes
or a scream woke me up
She sounded in like despair
Drowsiness of mine was gone
but still I chose to close my eyes
A dark joke for a man full of nightmares,
Sadistic devil's cheap comedy
Lowest form of life, is to be afraid of what you don't believe in.
Mumu
aL May 2019
Is life really full of imperfections because it is short?
For how long sanity will be in yours if you gained the immortality?

some cold heart could easily remember
the last time you love a one back
endlessly, will adore your twisted beauty
just dullest envy reigns inside,
where's the rain when it needs you...?
Next page