Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
aL May 31
I bummed a cigarette from a  loving ghost, again
Seems like every sins committed by these hands and lips are twice my age
How could a kiss make you old?

Told not to a soul that I would quit obsessing
cause only her smoke comforts me inside
aL May 31
Now, her heart lacks a courage
then she knew that she couldn't cry forever....

Is this madness? I forgot to ask her
And how does it feel?
aL May 31
In near dawn,
while everything is barely awake
I opened my eyes
or a scream woke me up
She sounded in like despair
Drowsiness of mine was gone
but still I chose to close my eyes
A dark joke for a man full of nightmares,
Sadistic devil's cheap comedy
Lowest form of life, is to be afraid of what you don't believe in.
Mumu
aL May 19
Is life really full of imperfections because it is short?
For how long sanity will be in yours if you gained the immortality?

some cold heart could easily remember
the last time you love a one back
endlessly, will adore your twisted beauty
just dullest envy reigns inside,
where's the rain when it needs you...?
aL May 18
Sa aking inang bayan,
Pag asang iyo nga ba'y nasaan?
Kung ang tanging nakahawak sa binhi mo'y mga kawatan.
Ilang ulit nang iyong mga anak ika'y nasaktan

Ano nga ba ang iyong hahantungan?
Inang bayan,
Kung kaming tunay na mangiibig sa iyo'y nagkulang sa paglaban
Para lamang sana sa iyong nasa malayong kalayaan
Upang sa kabila ng aming bigat na iyong pasan
Makapamalas kami sa iyo ng kaunting katamisan
Para lamang sa iyo, harinawa, inang bayan.
Made this while taking a dump

#
aL May 8
Sa pagdalamhati na rin ng kalangitan
Tila may pagbadya na manipis na pagulan
Sa bawat sanag ipapatak ng mahinahong ambon
Sasabay ata ang mga luhang natago sa ipon

Wala nang katumbas na salapi at ginto para sa iyong kasiyahan

Pilit nalang sa paglimot sa malalambing na sandaling ika' naghagkan

Sa mas malayo na ang pagpunta
ng iyong mga tingin na datirati ay sa akin lamang
Hindi na sapat ang talinhaga at pagsinta
Sa panaginip nalang lagi ang pagabang
Habang tuloy ang pagsulat ko nito sa kaunting minuto parang kusa sa paglabas ang mga salita, this is how i feel and this was barely edited
-Wala lang. Share share lang.
aL May 2
Sa madilim na pagsapit ng pagkaumaga
Siya na lamang ang nasa isip na dala-dala
Saan ka dadalhin ng iyong pagsinta?
Lamang ay nariyan ngunit papalayo ang pagdama

Kahit na sa pagtakas ng munting mga mata
Hawak parin sa isipan ang sa tuloy na humahalina

Ayaw ngang pakawalan ang inaaliping **** sariling ikaw
your obsession hurts you
Next page